Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Volume 13, 2021

Datum publikace:
2021-10-05
Pozdní zánětlivá komplikace 20 let po aplikaci injekční výplně k augmentaci prsů - kazuistika (publikace v angličtině)
Lukáš Větrovský, Kateřina Kiss, Imrich Kiss, Martina Veselá, Pavla Svobodová, Bohuslav Svoboda
Počet zobrazení­: 272
Datum publikace:
2021-08-18
Velmi nízký výskyt infekčních komplikací rodiček po císařském řezu při podávání antibiotické profylaxe po přerušení pupečníku (publikace v angličtině)
Miroslav Gregor
Počet zobrazení­: 1347
Datum publikace:
2021-05-12
Rekurentný postradiačný angiosarkóm prsníka s metastázou v kontralaterálnom prsníku (publikace v angličtině)
Eva Kúdelová, Marek Smolár, Jaroslav Lúčan, Erik Kúdela, Ľudovít Laca
Počet zobrazení­: 2822
Datum publikace:
2021-05-06
Onemocnění COVID-19 a těhotenství
Simona Mlezivová, Ladislav Machala, Dana Nováková, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 4750
Datum publikace:
2021-04-28
Srovnání těhotenských a porodních výsledků ve dvou porodnicích v roce 2017: v nemocnici v Havlíčkově Brodě (Česká republika) a nemocnice Letsholathebe II Memorial Hospital (Maun, Botswana) - publikace v angličtině
Ephraim Makgotla Keoagile Kaone Rametse
Počet zobrazení­: 3204
Datum publikace:
2021-02-25
Manažment závažnej prvotrimestrálne vzniknutej intrahepatálnej cholestázy tehotných - kazuistika a prehľadový článok
Marcela Ňachajová, Petra Turňová, Erik Kúdela, Zuzana Laučeková, Štefan Novysedlák, Kamil Biringer
Počet zobrazení­: 3157
Datum publikace:
2021-02-16
Prvotrimestrálny kombinovaný skríning preeklampsie
Denisa Vojtaššáková, Štefan Vojtaššák
Počet zobrazení­: 5405
Datum publikace:
2021-02-09
Cholin jako esenciální živina a jeho význam v těhotenství
Simona Mlezivová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 3013

Volume 12, 2020

Datum publikace:
2020-12-14
Paliativní, MRI řízená, intenzitou modulovaná radiační terapie (IMRT) pro lokálně recidivující karcinom endometria (publikace v angličtině)
Yukihiro Hama, Etsuko Tate
Počet zobrazení­: 3411
Datum publikace:
2020-11-06
Aplikácia antibakteriálneho šicieho materiálu polyglaktínu 910 impregnovaného triklosanom v porovnaní s konvenčným polyglaktínom 910 pri abdominálnej hysterektómii: porovnanie vybraných pooperačných komplikácií (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Ján Richnavský, Zuzana Turcsányiová, Zuzana Ballová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 4220
Datum publikace:
2020-11-03
Vzácný případ abdominální gravidity – kazuistika
Jan Přáda, Pavel Calda, Zdeněk Žižka
Počet zobrazení­: 3248
Datum publikace:
2020-09-10
Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (abstrakt z konference)
Miroslav Gregor
Počet zobrazení­: 2765
Datum publikace:
2020-08-24
Století změn v porodnictví
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 3608
Datum publikace:
2020-08-19
Kontingentní NIPT screening – výsledky centra prenatální diagnostiky GENNET 2017 – 2019
David Stejskal, Monika Koudová
Počet zobrazení­: 3673
Datum publikace:
2020-06-05
Využitie Indol-3-karbinolu a jeho metabolitu 3,3´-diindolylmetánu v gynekológii
Erik Dosedla, Zuzana Turcsányiová
Počet zobrazení­: 5128
Datum publikace:
2020-04-30
Kvalita života českých žen s genitálními bradavicemi
Alena Rosezínová, David Školoudík
Počet zobrazení­: 4618
Datum publikace:
2020-04-02
Tubární ektopická gravidita s negativním histologickým korelátem: kazuistika a přehled literatury (publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Jaromír Šrámek
Počet zobrazení­: 6358
Datum publikace:
2020-03-20
Predikce předčasného porodu – cervikometrie a biomarkery
Miroslav Gregor
Počet zobrazení­: 6750
Datum publikace:
2020-03-10
Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala
Počet zobrazení­: 15383
Datum publikace:
2020-02-20
Chceme znát náhodné chromozomové nálezy u plodu?
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Počet zobrazení­: 4920
Datum publikace:
2020-01-24
Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu (abstrakt z konference)
Tereza Tesaříková, Romana Gerychová, Hana Jičínská, Jiří Navrátil, Petr Janků
Počet zobrazení­: 4079
Datum publikace:
2020-01-24
Vertikální přenos, profylaxe a život s HIV (abstrakt z konference)
Ladislav Machala
Počet zobrazení­: 3566
Datum publikace:
2020-01-24
Prospektívna validácia neinvazívneho prenatálneho testovania na úrovni celého genómu (abstrakt z konference)
M. Sekelská, M. Hýblová, M. Haršányová, D. Grochová, M. Kucharík, J. Budiš, T. Szemes, G. Minárik
Počet zobrazení­: 3512
Datum publikace:
2020-01-23
Využití NIPT při definovaném hraničním výsledku konvenčního screeningu dle Doporučení ČSKB a SLG a možnosti úhrady v roce 2020 (abstrakt z konference)
Drahomíra Springer, Jaroslav Loucký, Vladimír Gregor, David Čutka, David Stejskal
Počet zobrazení­: 4359
Datum publikace:
2020-01-23
Kontingenční NIPT screening (výsledky - Gennet, s.r.o. 2017-2019) - abstrakt z konference
David Stejskal, et al.
Počet zobrazení­: 3826
Datum publikace:
2020-01-20
Evolúcia človeka a cisársky rez (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 3445
Datum publikace:
2020-01-16
Co dělá těhotnou ženu s mastocytózou vysoce rizikovou pacientkou? (publikace v angličtině)
Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Luka Matak, Petrana Beljan, Marko Dragić
Počet zobrazení­: 5803
Datum publikace:
2020-01-15
Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky (abstrakt z konference)
Milan Macek jr.
Počet zobrazení­: 3086

Volume 11, 2019

Datum publikace:
2019-12-12
Trendy vo vývoji hmotnosti a dĺžky novorodencov narodených v rokoch 1986-1990 a 2014-2018
E. Dosedla, Z. Turcsányiová, A. Grendelová, J. Richnavský, M. Michna, P. Calda
Počet zobrazení­: 5572
Datum publikace:
2019-11-28
Predčasný odtok plodovej vody v termíne a jeho postavenie v Robsonovej klasifikácií rodičiek
Jozef Záhumenský, Petra Pšenková, Jana Sládkovičová
Počet zobrazení­: 4007
Datum publikace:
2019-11-19
Analýza rizikových faktorů perforačního poranění dělohy při hysteroskopii
Tereza Hůlková, Tereza Blažeková, Pavlína Hobzová
Počet zobrazení­: 3516
Datum publikace:
2019-11-01
Rázová vlna v léčbě dyspareunie. Studie proveditelnosti.
Karel Hurt, František Zahálka, Michael Halaška, Ivana Rakovičová, Aneta Krajcová
Počet zobrazení­: 3467
Datum publikace:
2019-07-04
Průzkum míry pracovního vyhoření u nemocničního personálu (publikace v angličtině)
Fatemeh Rezaei, Samira Hedayati, Fatemeh Gholami, Fatemeh Ramezani, Fatemeh Ebadi, Elham Sorkh Savadkouhi, Farkhondeh Seyfi, Maedeh Faraji Douki
Počet zobrazení­: 4891
Datum publikace:
2019-06-07
Chromozomové aberace jako příčina časných reprodukčních ztrát: zhodnocení 233 případů
Natálie Friedová, Romana Mihalová, Lenka Hrčková, Hana Kučerová, Nikola Kaspříková, Mimoza Janashia, Pavel Calda, Antonín Šípek jr.
Počet zobrazení­: 7231
Datum publikace:
2019-03-19
Extrakorporeální rázová vlna v léčbě vulvodynie. Studie proveditelnosti.
Karel Hurt, Olga Švestková, Michael Halaška, Daniel Driák, Ivana Rakovičová, Martin Musálek, Aneta Krajcová
Počet zobrazení­: 9122
Datum publikace:
2019-02-25
Těhotenství u ženy s vrozenou vývojovou vadou dělohy - uterus septus communicans cum cervix duplex et vagina septa
Daniela Krupičková
Počet zobrazení­: 9289
Datum publikace:
2019-02-15
Endometrióza a dyspareunie
Pavel Tomeš
Počet zobrazení­: 6922
Datum publikace:
2019-02-12
Zpráva z 19. konference fetální medicíny, Praha, leden 2019
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 4672
Datum publikace:
2019-01-25
Tranzientná myeloproliferatívna choroba u novorodenca fenotypovo bez známok Downovho syndrómu: raritná prípadová štúdia (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Zuzana Turcsanyiova, Pavel Calda, Alexandra Kolenova
Počet zobrazení­: 6684

Volume 10, 2018

Datum publikace:
2018-11-07
Duostim protokol v managementu a léčbě pacientek s nízkou odpovědí na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci
Sergiu Leahomschi
Počet zobrazení­: 5879
Datum publikace:
2018-10-09
Diagnostika a léčba opakovaného potrácení - nové doporučení Evropské společnosti pro lidskou reprodukci
Martin Vosecký, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6000
Datum publikace:
2018-07-04
Komplikace radioterapie u gynekologických malignit
Michal Felsinger, Vít Weinberger, Luboš Minář
Počet zobrazení­: 7261
Datum publikace:
2018-04-25
Nový pohled na etiopatogenezi ovariálního karcinomu
Jiří Bouda, Jiří Presl, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Robert Slunéčko
Počet zobrazení­: 8373
Datum publikace:
2018-04-16
Hereditární riziko ovariálního karcinomu a profylaktická opatření
Jiří Presl, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy
Počet zobrazení­: 5854
Datum publikace:
2018-04-10
Význam chirurgie ovariálního karcinomu
Jan Kosťun, Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Počet zobrazení­: 6110
Datum publikace:
2018-04-10
Nové trendy v systémové léčbě ovariálního karcinomu
Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Počet zobrazení­: 7497
Datum publikace:
2018-02-05
Abrupce placenty vedoucí k intrauterinnímu úmrtí plodu v graviditě 33. týdne
Aneta Drobníková
Počet zobrazení­: 18364

Volume 9, 2017

Datum publikace:
2017-12-28
Klasifikácia cisárskych rezu podľa urgentnosti – medicínske a právne aspekty
E. Dosedla, K. Žiarová, L. Kalafusová, P. Calda
Počet zobrazení­: 8230
Datum publikace:
2017-12-19
Přínos a kontroverze neinvazivního prenatálního screeningu (NIPS) chromozomálních poruch plodu
Pavel Calda, Kamila Světnicová
Počet zobrazení­: 7989
Datum publikace:
2017-12-05
Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu děložního hrdla ve světle medicíny založené na důkazech
Jan Kümmel, Martin Trhlík, Robert Bučko
Počet zobrazení­: 6361
Datum publikace:
2017-11-06
ISUOG Vídeň, září 2017
Zuzana Kokrdová
Počet zobrazení­: 5636
Datum publikace:
2017-08-25
Lymfocysty – frekvence výskytu, diagnostika a léčba symptomatických případů
Petra Vinklerová, Vít Weinberger
Počet zobrazení­: 8172
Datum publikace:
2017-05-02
Výhody využití cíleného sekvenování v neinvazivním prenatálním testování
Putzová Martina, Hasch Marcel, Gomolčáková Barbora, Šubrt Ivan, Michal Michal
Počet zobrazení­: 8773
Datum publikace:
2017-04-11
Screening preeklampsie – pravda nebo fikce?
Peter Bisták
Počet zobrazení­: 10420
Datum publikace:
2017-04-07
Role ultrazvukem navigované biopsie v managementu pánevních tumorů
Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy, Jiří Presl, Jiří Bouda
Počet zobrazení­: 7222

Volume 8, 2016

Datum publikace:
2016-12-28
Laparoskopická sakrohysteropexe u pacientky s kompletním prolapsem dělohy a defektem pánevního dna – selhání a následné řešení (článek v angličtině)
Kamil Svabik, Jaromir Masata, Petr Hubka, Alois Martan
Počet zobrazení­: 8804
Datum publikace:
2016-11-02
Screening preeklampsie – pravda nebo fikce? (abstrakt z konference)
Peter Bisták
Počet zobrazení­: 6581
Datum publikace:
2016-11-01
Co nám přinesla nová kritéria pro hodnocení GDM? (abstrakt z konference)
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6878
Datum publikace:
2016-10-24
Prenatální diagnostika nádorů plodu (abstrakt z konference)
P. Vlašín, I. Tauberová, Š. Pavková, I. Grochová
Počet zobrazení­: 7518
Datum publikace:
2016-10-18
Co ještě zajímá budoucí matky? Novorozenecký screening! (abstrakt z konference)
Věra Franková
Počet zobrazení­: 7191
Datum publikace:
2016-09-29
Železo v těhotenství
Michaela Novotná, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 20831
Datum publikace:
2016-09-05
Současný management abnormálně invazivní placenty – placenta accreta/increta/percreta
Michal Koucký, Hana Vráblíková, Andrej Černý, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 11573
Datum publikace:
2016-05-31
Odpověď autorů článku Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28
Pavel Calda, Miroslav Břešták, Antonín Šípek, Ladislav Machala
Počet zobrazení­: 6490
Datum publikace:
2016-05-31
Komentář k článku – Calda P, Břešťák M, Šípek A, Machala L. Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28
Olga Džupová, Petr Kümpel, František Stejskal, Lenka Krbková
Počet zobrazení­: 6927
Datum publikace:
2016-05-24
Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 9266
Datum publikace:
2016-05-19
Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie
Sergiu Leahomschi, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 16467
Datum publikace:
2016-03-24
Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika
Pavel Calda, Miroslav Břešták, Antonín Šípek, Ladislav Machala
Počet zobrazení­: 13287
Datum publikace:
2016-03-07
Statistické metody v medicíně II. – p-hodnota (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Jana Zvárová
Počet zobrazení­: 8122
Datum publikace:
2016-02-26
Menežment pacientiek s ťažkým defektom jazvy po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 7863
Datum publikace:
2016-02-23
Screening chromozomálních vad plodu: možnosti a vhodnost využití jednotlivých metod (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Počet zobrazení­: 8700
Datum publikace:
2016-02-19
Může neinvazivní prenatální diagnostika zlepšit záchyt Downova syndromu v České populaci? (abstrakt z konference)
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Počet zobrazení­: 6518
Datum publikace:
2016-02-18
Současný stav screeningu Downova syndromu z pohledu velkých laboratoří (abstrakt z konference)
Jaroslav Loucký, Drahomíra Springer, David Čutka, David Stejskal
Počet zobrazení­: 6304
Datum publikace:
2016-02-18
Kazuistiky aneuploidií z našeho pracoviště ve vztahu k NIPT (abstrakt z konference)
I. Marešová, S. Horáčková, J. Vávrová, F. Zembol, M. Hynek, D. Stejskal, M. Bittoová, M. Koudová
Počet zobrazení­: 7891
Datum publikace:
2016-02-16
Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci?
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 14364
Datum publikace:
2016-02-11
Pohled na diagnostiku orofaciálních rozštěpů v I. a II. trimestru (abstrakt z konference)
Martin Hynek
Počet zobrazení­: 6403
Datum publikace:
2016-02-11
Prenatální kardiologie – končí vše fe(a)tálně? (abstrakt z konference)
Viktor Tomek
Počet zobrazení­: 5644
Datum publikace:
2016-02-11
Fetální neurosonogram v prvním trimestru gravidity. Jaké jsou naše možnosti? (abstrakt z konference)
Petr Polák, Jiří Hyjánek
Počet zobrazení­: 6066
Datum publikace:
2016-02-08
Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Ladislav Krofta
Počet zobrazení­: 6762
Datum publikace:
2016-02-08
Praktická neuroanatomie středových struktur v UZ a MR obraze (abstrakt z konference)
Martin Kočí, Blanka Prosová, Martin Kynčl, Veronika Mužíková
Počet zobrazení­: 5570
Datum publikace:
2016-02-08
Fetální MR CNS u poruch ventrální indukce (abstrakt z konference)
Blanka Prosová, Martin Kynčl, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík
Počet zobrazení­: 6142
Datum publikace:
2016-02-08
Supraventrikulární tachykardie v časném poporodním období - kazuistika
Alena Derbak, Jaroslav Hojny, Ladislav Rychtárik, Jiří Štětka
Počet zobrazení­: 8043

Volume 7, 2015

Datum publikace:
2015-12-21
Totální laparoskopická radikální hysterektomie - limity a způsob provedení
Radek Chvátal
Počet zobrazení­: 10843
Datum publikace:
2015-12-15
Průlomová bolest v onkogynekologii a možnosti její léčby
Pavlína Nosková
Počet zobrazení­: 7715
Datum publikace:
2015-12-03
Prenatální vývoj, malformace a jejich ultrazvuková diagnostika (abstrakt z konference)
Jan E. Jirásek
Počet zobrazení­: 8117
Datum publikace:
2015-11-30
Invazivní prenatální vyšetření v neinvazivní éře? (abstrakt z konference)
David Stejskal
Počet zobrazení­: 6685
Datum publikace:
2015-11-30
Morbidita súvisiaca s cisárskym rezom - prospektívna kohortová štúdia (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 7489
Datum publikace:
2015-11-30
Standardy ultrazvukové diagnostiky abnormálně invazivní placenty (abstrakt z konference)
Zdeňka Lisá, Miroslav Břešťák, Zdeněk Žižka, Michaela Novotná, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6226
Datum publikace:
2015-11-30
Mezenchymální dysplázie placenty (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Jiri Sonek
Počet zobrazení­: 7449
Datum publikace:
2015-09-30
Kontroverze HPV vakcinace u chlapců a mužů
Borek Sehnal, Jiří Sláma
Počet zobrazení­: 8727
Datum publikace:
2015-08-03
Metotrexát v léčbě ektopické gravidity
Anna Zdeňková, Michal Fanta, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 13932
Datum publikace:
2015-07-16
Využitie trojdimenzionálnej transvaginálnej sonografie pri hlbokej infiltrujúcej endometrióze posteriórneho kompartmentu malej panvy
Silvia Vernerová, Róbert Dankovčík, Svetlana Jánošová, Pavel Bartoš, Martin Trhlík, Anna Šebová
Počet zobrazení­: 14418
Datum publikace:
2015-07-13
Kofein a těhotenství
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 11085
Datum publikace:
2015-06-03
Predilekční místa pro poranění při páskových operacích pro stresovou inkontinenci moči u žen
Petr Hubka, Rachid El Haddad, Jaromír Mašata, Alois Martan, Kamil Švabík
Počet zobrazení­: 9201
Datum publikace:
2015-03-16
Významná výročí v oblasti registrace vývojových vad
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Jiří Horáček, Antonín Šípek
Počet zobrazení­: 6813
Datum publikace:
2015-02-26
Inverze dělohy po porodu - kazuistika
Iva Pešková
Počet zobrazení­: 11136
Datum publikace:
2015-01-30
NIPT z pohľadu klinického genetika (abstrakt z konference)
Katarína Melišová, Michal Ondrejčák, Peter Kleskeň
Počet zobrazení­: 6807
Datum publikace:
2015-01-27
Prenatální diagnostika Downova syndromu v ČR. Jsou rozdíly podle věku těhotné? (abstrakt z konference)
Antonín Šípek, Vladimír Gregor, Antonín Šípek jr., Ondřej Vencálek
Počet zobrazení­: 6552
Datum publikace:
2015-01-27
Dědičné nádorové syndromy s možnou manifestací prenatálně (abstrakt z konference)
Pavlína Plevová, Dagmar Grečmalová
Počet zobrazení­: 6525
Datum publikace:
2015-01-27
Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 – 2013 (abstrakt z konference)
Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Antonín Šípek jr.
Počet zobrazení­: 6173
Datum publikace:
2015-01-19
Kongenitálna leukémia bez Downovho syndrómu (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 7195
Datum publikace:
2015-01-14
Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství (abstrakt z konference)
Hana Krejčí
Počet zobrazení­: 6366
Datum publikace:
2015-01-14
Prvotrimestrální screening preeklampsie (abstrakt z konference)
L. Hympánová, J. Vojtěch, L. Hašlík, L. Haaková, L. Krofta, A. Kestlerová, V. Novotná, J. Feyereisl
Počet zobrazení­: 6608
Datum publikace:
2015-01-13
Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek (abstrakt z konference)
K. Štechová, D. Bartášková, K. Chaloupek, I. Špálová, M. Černý
Počet zobrazení­: 6417
Datum publikace:
2015-01-13
Stanovení placentární a mateřské stresové odpovědi u pacientek s těhotenskými komplikacemi prostřednictvím monitoringu mRNA hladin proteinů tepelného šoku (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Lenka Dvorakova, Katerina Kotlabova, Andrea Kestlerova, Lucie Hympanova, Veronika Novotna, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Počet zobrazení­: 7162
Datum publikace:
2015-01-13
Prvotrimestrální screening cirkulujících C19MC mikroRNA predikuje pozdější výskyt gestační hypertenze (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Počet zobrazení­: 7214

Volume 6, 2014

Datum publikace:
2014-12-16
Hemangiomy u novorozenců
Martin Pánek
Počet zobrazení­: 4803
Datum publikace:
2014-11-13
Proč bychom měli přijmout nová mezinárodní kritéria pro diagnózu gestačního diabetes mellitus?
Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Kateřina Andělová
Počet zobrazení­: 4601
Datum publikace:
2014-10-27
OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) - diagnostika a manažment (abstrakt z konference)
M. Križko jr., M. Satko, P. Papcun, M. Drábek, V. Ferianec, I. Hollý, K. Holomáň
Počet zobrazení­: 4741
Datum publikace:
2014-10-27
Kolposkopie vulvy a její terminologie
Jiří Sláma
Počet zobrazení­: 5213
Datum publikace:
2014-10-14
Diagnostika mozaiky chromozomu 16 - kazuistika (abstrakt z konference)
D. Kilijánová, M. Hynek, D. Rašková, M. Hejtmánková, D. Smetanová, V. Bečvářová, M. Trková, J. Horáček, D. Stejskal, V. Tomek
Počet zobrazení­: 5038
Datum publikace:
2014-10-14
Intrauterinná liečba fetálnej strumy (abstrakt z konference)
Vladimír Ferianec, Peter Papcun, František Grochal, Marián Križko jr., Mikuláš Redecha jr., Martin Gábor, Katarína Schenková, Karol Holomáň
Počet zobrazení­: 5082
Datum publikace:
2014-10-10
Kvalita měření nuchální translucence v I. trimestru (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Dagmar Smetanová, David Stejskal, Jana Zvárová
Počet zobrazení­: 4724
Datum publikace:
2014-10-10
Distribuce volné DNA v plazmě těhotných – neinvazivní prenatální testování aneuploidií (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Filip Zembol, Martina Putzová, Ivona Marešová, Svatava Horáčková, David Stejskal
Počet zobrazení­: 4538
Datum publikace:
2014-10-10
Patologické lokalizace gravidity v děloze (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Zdeněk Žižka, Zdeňka Fartáková
Počet zobrazení­: 4895
Datum publikace:
2014-10-09
Informace o konferenci International Federation of Placenta Association, Paříž 2014
Marie Jirkovská
Počet zobrazení­: 5362
Datum publikace:
2014-10-09
Nestandardní nálezy při UZ screeningu vrozených vad plodu (abstrakt z konference)
Petr Polák, Milan Kovalčík, Marek Bilík
Počet zobrazení­: 4479
Datum publikace:
2014-10-09
Elastografická charakteristika jazvy po cisárskom reze v priebehu 6 mesiacov po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 5029
Datum publikace:
2014-10-01
SNP array v prenatální diagnostice vrozených vad za období 2010-2013 (abstrakt z konference)
Sabina Březinová, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Eva Hlavová, Věra Bečvářová, Marie Trková, David Stejskal
Počet zobrazení­: 4571
Datum publikace:
2014-10-01
Fetálna orálna meningokéla (abstrakt z konference)
M. Gábor, V. Ferianec, P. Papcun, M. Križko jr., M. Redecha jr., Z. Čierna
Počet zobrazení­: 4597
Datum publikace:
2014-09-24
Může být sonografické vyšetření nebezpečné? (abstrakt z konference)
Ladislav Doležal
Počet zobrazení­: 4656
Datum publikace:
2014-09-24
Vývoj štruktúr oblasti zadnej jamy mozgovej (fosa posterior) a ich poruchy vývoja v ultrazvukovom obraze (postupy na spresnenie diagnózy a perspektíva vývoja plodov) - abstrakt z konference
Martin Ditte
Počet zobrazení­: 4809
Datum publikace:
2014-09-01
Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad v České republice 1986-2012
Viktor Tomek, Hana Jičínská, Jiří Gilík, Jan Škovránek, Jiří Navrátil, Jan Janoušek
Počet zobrazení­: 5072
Datum publikace:
2014-07-25
Současné trendy v diagnostice a léčbě trofoblastické nemoci
F. Hron, J. Feyereisl, M. Korbel, P. Šafář
Počet zobrazení­: 5076
Datum publikace:
2014-07-11
Cerkláž ve Fakultní nemocnici Ostrava
Petr Vašek, Igor Michalec
Počet zobrazení­: 5614
Datum publikace:
2014-07-02
Možnosti předoperační predikce biologického chování gynekologických pánevních tumorů
Jiří Presl, Lucie Šefrhansová, Iva Sedláková, Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Alena Bartáková, Zdeněk Novotný
Počet zobrazení­: 5720
Datum publikace:
2014-06-26
Komentář ke kazuistice L. Straky - Hymenální atrézie
Jan Hořejší
Počet zobrazení­: 4720
Datum publikace:
2014-06-23
CIN 1-3 nebo low-grade a high-grade skvamózní léze? Pohled cytopatologa na aktuální návrhy změn v klasifikaci cervikálních prekanceróz.
Jaroslava Dušková
Počet zobrazení­: 5426
Datum publikace:
2014-06-16
Hymenální atrézie
Lukáš Straka
Počet zobrazení­: 7038
Datum publikace:
2014-04-21
Nové možnosti predikce předčasného porodu
Michal Koucký, Hana Vráblíková
Počet zobrazení­: 6491
Datum publikace:
2014-04-01
Komentář ke zveřejněné kanadské studii A. Millera
Jan Daneš
Počet zobrazení­: 5003
Datum publikace:
2014-03-28
Vliv obezity matky na výsledek těhotenství a další vývoj dítěte
Tereza Ulmannová, Ivana Špálová, Kateřina Štechová
Počet zobrazení­: 5023
Datum publikace:
2014-03-18
Klasifikace vulvárních prekanceróz pohledem patologa
P. Škapa, T. Pichlík, M. Pluta, M. Halaška, H. Robová, L. Rob, R. Tachezy, J. Zámečník
Počet zobrazení­: 6334
Datum publikace:
2014-02-20
Indikace genetických laboratorních vyšetření lidského zárodečného genomu
Jiří Šantavý, David Stejskal, Jaroslav Loucký, Ivan Šubrt, Jan Všetička, Vladimír Gregor, Milan Macek jr.
Počet zobrazení­: 5478
Datum publikace:
2014-02-13
Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad
Jiří Šantavý, David Stejskal, Jaroslav Loucký, Ivan Šubrt, Jan Všetička, Vladimír Gregor, Milan Macek jr.
Počet zobrazení­: 5686
Datum publikace:
2014-02-06
Aktuální data mortality a dlouhodobého vývoje dětí narozených na hranicích viability
Blanka Zlatohlávková
Počet zobrazení­: 5437
Datum publikace:
2014-01-31
Existuje ideální model prenatálního screeningu a diagnostiky aneuploidií?
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6132
Datum publikace:
2014-01-31
První výsledky screeningu preeklampsie (abstrakt z konference)
Milan Macek sr., Martina Pešková, Andrea Kestlerová, Drahomíra Springer, Marek Turnovec, Radovan Vlk, Ivana Špálová, Roman Krejčí, Veronika Novotná, Jaroslav Feyereisl
Počet zobrazení­: 5445
Datum publikace:
2014-01-31
Definitívne ultrazvukové hodnotenie jazvy po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 5117
Datum publikace:
2014-01-31
Jaká je současná role ultrazvuku v diagnostice chromozomálních vad? (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Počet zobrazení­: 5110
Datum publikace:
2014-01-31
Neinvazivní testování - 2 roky v klinické praxi (abstrakt z konference)
Jaroslav Loucký, Renáta Myjavcová, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík
Počet zobrazení­: 4984
Datum publikace:
2014-01-31
Intrauterinný manažment akardiackých gemín (abstrakt z konference)
V. Ferianec, M. Redecha jr., P. Papcun, M. Križko jr., K. Holomáň
Počet zobrazení­: 5122
Datum publikace:
2014-01-30
Prenatálna diagnostika a intrauterinný manažment raritného prípadu Beckwith-Wiedemannovho syndrómu so znakmi Perlmanovho syndrómu (abstrakt z konference)
M. Bártová, V. Ferianec, M. Križko jr., P. Papcun, M. Redecha jr., K. Holomáň
Počet zobrazení­: 5228
Datum publikace:
2014-01-30
Úskalia prenatálnej liečby plodu s chylotoraxom (abstrakt z konference)
Mikuláš Redecha jr., Vladimír Ferianec, Peter Papcun, Marián Križko, Martin Gábor, Karol Holomáň
Počet zobrazení­: 5009
Datum publikace:
2014-01-30
Tuberózna skleróza a gravidita (abstrakt z konference)
M. Gábor, V. Ferianec, M. Križko jr., M. Redecha jr., P. Papcun, M. Bártová, K. Holomáň
Počet zobrazení­: 4966
Datum publikace:
2014-01-30
Fetální mikrochimérismus v endometriální tkáni u benigních a nádorových onemocnění děložního těla (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Petra Pirkova, Pavla Libalova, Zdenka Vernerova, Bohuslav Svoboda, Eduard Kucera
Počet zobrazení­: 5040
Datum publikace:
2014-01-30
PPROM: Ověření diagnostického potenciálu lipocalinu-2 u těhotenství komplikovaných infekcí a zánětem (abstrakt z konference)
Marie Vajrychová, Juraj Lenčo, Vojtěch Tambor, Marian Kacerovský
Počet zobrazení­: 4981
Datum publikace:
2014-01-17
Genetická analýza z krvi matky
Rastislav Sysák, Peter Štencl, Barbora Izrael Vlková, Katarína Greksová, Viera Oroszová, Marcel Hrebenár
Počet zobrazení­: 5610

Volume 5, 2013

Datum publikace:
2013-12-30
Kongenitálne diafragmatické hernie – CDH (analýza klinického materiálu z rokov 2004-2013)
A. Gottschallová, I. Rusňák, A. Čunderlík, J. Hinšt, P. Kleskeň
Počet zobrazení­: 6266
Datum publikace:
2013-12-23
Suplementace magnézia v porodnictví a gynekologii
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 5062
Datum publikace:
2013-12-09
Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace)
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Počet zobrazení­: 5702
Datum publikace:
2013-11-11
Diagnostika a terapie kongenitálního chylothoraxu – 20 let zkušeností
Alena Malkovská, Zdeněk Žižka, Andrea Pašková, Václav Sebroň, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 5652
Datum publikace:
2013-10-31
Gravidita a hemostáza
Mária Hulíková
Počet zobrazení­: 6039
Datum publikace:
2013-10-23
Papilomavirové infekce v gynekologii
Alena Kubečková, Ondřej Kubeček, Jiří Špaček
Počet zobrazení­: 5942
Datum publikace:
2013-10-11
Přínos a limity moderních zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT) v onkogynekologii
Andrea Burgetová, Daniela Fischerová
Počet zobrazení­: 5404
Datum publikace:
2013-10-01
Primární prevence vrozených vad a úloha kyseliny listové
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6331
Datum publikace:
2013-09-18
Komentář ke screeningovému algoritmu FMF 2012
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6736
Datum publikace:
2013-09-13
Těhotné s roztroušenou sklerózou ve FN Motol Praha 2003-2011: analýza dat
P. Hanulíková, R. Vlk, E. Meluzínová, L. Rob
Počet zobrazení­: 5942
Datum publikace:
2013-06-21
Kde je a kam směřuje asistovaná reprodukce
Tonko Mardešić
Počet zobrazení­: 5633
Datum publikace:
2013-05-24
Metody pooperační analgezie po gynekologických operacích
Pavlína Nosková
Počet zobrazení­: 5782
Datum publikace:
2013-05-21
Užití kyseliny borité během těhotenství a laktace
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Počet zobrazení­: 8959
Datum publikace:
2013-03-06
Pseudomyxoma peritonei
Roman Kocián
Počet zobrazení­: 7070
Datum publikace:
2013-02-27
Máme dostatek pádných důvodů pro změnu diagnostických kritérii gestačního diabetu?
Tereza Šmrhová-Kovács
Počet zobrazení­: 5982
Datum publikace:
2013-02-14
Neinvazivní prenatální testování nejčastějších chromozomálních aneuploidií – některé další aspekty
Jaroslav Loucký, Michal Zemánek
Počet zobrazení­: 6496
Datum publikace:
2013-01-17
Jak správně léčit lichen sclerosus vulvae
Jiří Bouda, Martin Pešek, Denisa Kacerovská, Dmitry Kazakov
Počet zobrazení­: 12241

Volume 4, 2012

Datum publikace:
2012-12-19
Neinvazivní prenatální diagnostika nejčastějších chromozomálních aneuploidií řečí čísel
Marie Korabečná
Počet zobrazení­: 6665
Datum publikace:
2012-12-10
Dysmenorea: management u nigerijských univerzitních studentek (publikace v angličtině)
Roland Nnaemeka Okoro, Helen Malgwi, Cyprian Kingsley Ngong, Glory Ogechi Okoro
Počet zobrazení­: 6308
Datum publikace:
2012-11-19
Současné postupy v léčbě děložních myomů
K. Kubínová, M. Mára, P. Horák, D. Kužel
Počet zobrazení­: 6485
Datum publikace:
2012-11-05
Neinvazivní prenatální diagnostika nejčastějších chromozomálních aneuploidií – od teorie k praxi
Jaroslav Loucký, Michal Zemánek
Počet zobrazení­: 5859
Datum publikace:
2012-10-29
Extrakční vaginální operace ve FN Motol Praha 2007-2011: analýza dat
P. Hanulíková, H. Hrubantová, R. Vlk, T. Binder
Počet zobrazení­: 6167
Datum publikace:
2012-10-22
Vulvodynie z pohledu algeziologa
Pavlína Nosková
Počet zobrazení­: 6772
Datum publikace:
2012-10-10
Triple test po negativním kontingenčním testu, ano či ne? (abstrakt z konference)
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6712
Datum publikace:
2012-10-02
Růstově retardované plody s normálním indexem pulzatility v umbilikální arterii (abstrakt z konference)
P. Polášková, Z. Žižka, F. Frühauf, P. Calda
Počet zobrazení­: 6365
Datum publikace:
2012-10-02
Nejčastější problémy sexuality žen fertilního věku
Petra Vrzáčková, Jiří Sláma
Počet zobrazení­: 7588
Datum publikace:
2012-10-01
Současný pohled na abnormální děložní krvácení
Michael Fanta
Počet zobrazení­: 6902
Datum publikace:
2012-09-20
Jednokomorová cirkulace neznamená stejnou postnatální prognózu (abstrakt z konference)
Viktor Tomek, Václav Chaloupecký
Počet zobrazení­: 6533
Datum publikace:
2012-09-19
Outcome těhotenství s abnormálním biochemickým screeningem v I. trimestru (abstrakt z konference)
Dagmar Smetanová, David Stejskal
Počet zobrazení­: 6185
Datum publikace:
2012-09-18
Fetální echokardiografie v I. trimestru – přínos a limitace (abstrakt z konference)
Miroslav Břešťák, Viktor Tomek
Počet zobrazení­: 6410
Datum publikace:
2012-09-18
Vrodená cysta jazyka – diagnostika a manažment (abstrakt z konference)
A. Čunderlík, M. Holáň, A. Gottschallová, P. Kleskeň, I. Rusňák, K. Plank, J. Mlynarčíková, M. Jezberová, J. Andrisová, J. Čajková, M. Uherková, V. Cigel
Počet zobrazení­: 6340
Datum publikace:
2012-09-18
Význam ultrazvuku v managementu děložních myomů (abstrakt z konference)
Kristýna Kubínová
Počet zobrazení­: 6445
Datum publikace:
2012-08-15
11. Světový kongres fetální medicíny, 24.-28. června 2012
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 5980
Datum publikace:
2012-06-19
Správa z XIX. kongresu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou
Martina Vargová, Erik Dosedla
Počet zobrazení­: 6714
Datum publikace:
2012-05-31
Projekt 35 - příspěvek k diskuzi
Pavel Strnad
Počet zobrazení­: 6304
Datum publikace:
2012-05-28
Konzervativní léčba genitálních forem endometriózy
Hana Hrušková
Počet zobrazení­: 9140
Datum publikace:
2012-05-11
T regulační buňky v pupečníkové krvi dětí diabetických matek
Tereza Ulmannová, Jindra Norková, Jana Včeláková, Dagmar Bartášková, Ivana Špálová, Kateřina Štechová
Počet zobrazení­: 6404
Datum publikace:
2012-05-09
Anafylaxe a její léčba v těhotenství
Jan Bláha, Pavlína Nosková, Kateřina Bláhová, Ivana Kolníková
Počet zobrazení­: 7468
Datum publikace:
2012-04-26
Projekt 35 – zlepšit přežití žen s karcinomem prsu do 35 let věku
Petra Tesařová
Počet zobrazení­: 6362
Datum publikace:
2012-04-10
Roboticky asistovaná chirurgie v gynekologii - tříleté zkušenosti Gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Ivo Blšťák, Marcel Vančo
Počet zobrazení­: 6516
Datum publikace:
2012-04-02
Prevence, diagnostika a léčba toxoplasmózy v graviditě
Petr Kodym, Markéta Geleneky
Počet zobrazení­: 8905
Datum publikace:
2012-02-08
Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství
Pavel Calda, Miroslav Břešťák
Počet zobrazení­: 10273
Datum publikace:
2012-01-16
Screening Downova syndromu v prvním, druhém nebo obou trimestrech?
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 10139
Datum publikace:
2012-01-12
Moderná hysteroskopia
Martina Vargová, Erik Dosedla, Ján Richnavský
Počet zobrazení­: 7795
Datum publikace:
2012-01-11
Cervikální karcinom IB1 – management pro ženu nežádající zachování fertility
Marek Pluta
Počet zobrazení­: 6525

Volume 3, 2011

Datum publikace:
2011-12-30
Neobvyklé UZ nálezy na našem pracovišti (abstrakt z konference)
Peter Plevák, Marcel Hasch, František Lošan, Petr Lošan, Šárka Hadravská
Počet zobrazení­: 6755
Datum publikace:
2011-12-30
Pohled na kvalitu měření nuchální translucence (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Dagmar Smetanová, David Stejskal
Počet zobrazení­: 6489
Datum publikace:
2011-12-30
Jednovaječná dvojčata s rozdílným chromozomálním nálezem (abstrakt z konference)
Petr Lošan, Marcel Hasch, Peter Plevák
Počet zobrazení­: 6280
Datum publikace:
2011-12-30
UZ vyšetření premaxillárního trojúhelníku v I. trimestru. Je reálné stanovit riziko orofaciálního rozštěpu? (abstrakt z konference)
Petr Polák, Marek Bilík
Počet zobrazení­: 7971
Datum publikace:
2011-12-30
Prenatální diagnostika vrozených vad CNS (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Počet zobrazení­: 6573
Datum publikace:
2011-12-30
Amniocentéza v managementu PPROM (abstrakt z konference)
Ivana Musilová, Marian Kacerovský
Počet zobrazení­: 6606
Datum publikace:
2011-12-30
Bakteriální nálož v plodové vodě a management PPROM (abstrakt z konference)
Marian Kacerovský, Lenka Plíšková, Ivana Musilová, Bo Jacobsson
Počet zobrazení­: 6126
Datum publikace:
2011-12-30
Solubilní forma TLR receptoru v plodové vodě - slibný marker k identifikaci intraamniální infekce (abstrakt z konference)
Daniel Leško, Marian Kacerovský, Ivana Musilová, Eva Flídrová, Ctirad Andrýs
Počet zobrazení­: 6218
Datum publikace:
2011-12-30
Zánětlivá odpověď plodových obalů - in vitro model (abstrakt z konference)
Eva Flídrová, Marian Kacerovský, Daniel Leško, Ctirad Andrýs
Počet zobrazení­: 6075
Datum publikace:
2011-12-30
Kvalita života u dětí s vrozenou brániční kýlou (abstrakt z konference)
M. Rygl, P. Kuklová
Počet zobrazení­: 6058
Datum publikace:
2011-12-30
Management těhotenství a způsob porodu žen s vývojovými vadami plodu (abstrakt z konference)
Tomáš Binder, Radovan Vlk, Miloš Černý
Počet zobrazení­: 6521
Datum publikace:
2011-12-30
T-regulační buňky v pupečníkové krvi diabetických matek (abstrakt z konference)
Kateřina Štechová, Tereza Ulmannová, Dagmar Bartášková, Jindra Norková, Ivana Špálová
Počet zobrazení­: 5826
Datum publikace:
2011-12-30
Vztah poruch metabolismu kyseliny listové k těhotenským patologiím (abstrakt z konference)
Michal Koucký
Počet zobrazení­: 6271
Datum publikace:
2011-12-30
Reprodukční genomika (abstrakt z konference)
David Stejskal
Počet zobrazení­: 6164
Datum publikace:
2011-12-30
Detekce Downova syndromu sekvenováním mateřské plazmy - naše účast v mezinárodní klinické validační studii InFANet (abstrakt z konference)
J. Loucký, M. Zemánek, R. Rychlíková, M. Macků, J. Trtková, P. Polák, E. Loucká, K. Čutka, D. Čutka, T. Nix
Počet zobrazení­: 6100
Datum publikace:
2011-12-30
Fetální mikrochimérismus u karcinomu endometria (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová, Zdeňka Vernerová, Bohuslav Svoboda, Pavla Líbalová
Počet zobrazení­: 6261
Datum publikace:
2011-12-30
Placentárně specifické microRNA v mateřské cirkulaci a jejich potenciál v diagnostice patologií souvisejících s placentární insuficiencí (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová, Jindřich Doucha, Klára Dlouhá
Počet zobrazení­: 6001
Datum publikace:
2011-12-22
Případ prenatálně diagnostikovaného Edwardsova syndromu - příspěvek k diskuzi
Blanka Zlatohlávková
Počet zobrazení­: 5838
Datum publikace:
2011-12-15
Ultrazvuková diagnostika maternice v šestonedelí
Erik Dosedla, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 8965
Datum publikace:
2011-12-12
Viabilita plodu a novorozence
Blanka Zlatohlávková
Počet zobrazení­: 6899
Datum publikace:
2011-12-08
Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Počet zobrazení­: 13683
Datum publikace:
2011-11-04
Úloha vazebního gelu při sonografii – poznatky pro praxi
Ladislav Doležal
Počet zobrazení­: 6008
Datum publikace:
2011-10-17
Trendy vo výchove gynekologických operatérov
Miloš Mlynček
Počet zobrazení­: 5974
Datum publikace:
2011-09-14
Endometriální stromální nádory: současná klasifikace a základy histopatologické diagnostiky
Pavel Dundr
Počet zobrazení­: 7129
Datum publikace:
2011-09-14
Karcinom prsu – jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření
Dušan Kolařík, Jelena Vitalijevna Levá, Petr Křepelka, Miroslav Verner, Markéta Trnková, Hana Kolářová
Počet zobrazení­: 6466
Datum publikace:
2011-07-04
Případ prenatálně diagnostikovaného Edwardsova syndromu – mediální odezva, odborné a etické souvislosti
Petr Polák, Dana Kovaříková
Počet zobrazení­: 7876
Datum publikace:
2011-05-16
Výhrada svědomí zdravotnických pracovníků v případě provádění interrupcí
Jana Lojková
Počet zobrazení­: 6774
Datum publikace:
2011-05-03
Historie cytologie
Daniel Driák, Borek Sehnal
Počet zobrazení­: 6339
Datum publikace:
2011-03-29
Akútna inverzia maternice: analýza 3 prípadov
Erik Dosedla, Dušan Frič, Ján Richnavský, Štefan Lukačín
Počet zobrazení­: 6773

Volume 2, 2010

Datum publikace:
2010-12-21
MUDr. Jozef Dosedla – priekopník v gynekológii a pôrodníctve
Erik Dosedla
Počet zobrazení­: 9834
Datum publikace:
2010-12-21
Eklampsia – život ohrozujúci stav
Branislav Murín
Počet zobrazení­: 8291
Datum publikace:
2010-12-21
Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa
Aleš Sobek jr., Aleš Sobek
Počet zobrazení­: 6216
Datum publikace:
2010-12-13
Určení rizika spiny bifidy pomocí ultrazvuku v I. trimestru – intrakraniální translucence. Úloha „Dynamic MR“ zobrazení.
Petr Polák, Simona Huspeninová, Dana Kovaříková
Počet zobrazení­: 7621
Datum publikace:
2010-09-27
Prenatální diagnostika Arnold-Chiari syndromu pomocí multi-slice view 3D/4D utrazvukového zobrazení a MRI (publikace v angličtině)
Robert Dankovcik, Eduard Kucera, Lydia Frigova, Patrik Stovcik, Anna Plichtova, Marek Dudas
Počet zobrazení­: 7125
Datum publikace:
2010-07-27
Intrakraniální translucence – pohled na diagnostiku otevřeného spinálního dysrafizmu v I. trimestru
Martin Hynek
Počet zobrazení­: 9222
Datum publikace:
2010-07-02
Význam nejistoty měření při antenatálním screeningu Downova syndromu
Jaroslav Loucký
Počet zobrazení­: 6237
Datum publikace:
2010-06-19
Placentárně specifické mikroRNA přítomné v mateřské cirkulaci a jejich potenciální význam pro diagnostiku a predikci těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová
Počet zobrazení­: 6355
Datum publikace:
2010-02-05
Správa z 10. konferencie sekcie fetálnej medicíny ČGPS ČLS JEP s medzinárodnou účasťou Praha, 15. januára 2010
Erik Dosedla
Počet zobrazení­: 6228

Volume 1, 2009

Datum publikace:
2009-11-20
Zpráva z kongresu - 8. Světový kongres fetální medicíny, Portorož, Slovinsko, 27. 6.–2. 7. 2009
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6759
Datum publikace:
2009-11-15
Zpráva z kongresu - 19. Světový kongres ISUOG (mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví), Hamburg, 13-17. září 2009
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6255
Datum publikace:
2009-10-15
Jak postupovat v prevenci RhD aloimunizace v těhotenství
Pavel Calda, Pavel Čepický
Počet zobrazení­: 6875
Datum publikace:
2009-10-06
Příčiny, prevence a diagnostika aloimunizace v těhotenství
Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6333
Datum publikace:
2009-09-18
Vyšetření funkce štítné žlázy v těhotenství; naše výsledky
Drahomíra Springer, Zdenka Límanová, Tomáš Zima, Pavel Calda
Počet zobrazení­: 6863
Datum publikace:
2009-06-15
Předčasný porod
Blanka Vavřinková
Počet zobrazení­: 8261
Datum publikace:
2009-06-15
Změnily se indikace k císařskému řezu?
Taťána Lomíčková
Počet zobrazení­: 6977
Datum publikace:
2009-06-15
Spontánní porod koncem pánevním a jeho místo v současném porodnictví
Zdeněk Hájek
Počet zobrazení­: 7221
Datum publikace:
2009-06-15
Cystitis
Lukáš Horčička
Počet zobrazení­: 6417
Datum publikace:
2009-06-15
Přistupujeme správně k potermínové graviditě?
Tomáš Binder
Počet zobrazení­: 6837
Datum publikace:
2009-06-15
Efektivita prenatální diagnostiky v České republice
Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Počet zobrazení­: 6877
Datum publikace:
2009-06-15
Diferenciální diagnostika hyperaktivního měchýře
Jan Zmrhal
Počet zobrazení­: 6315
Datum publikace:
2009-06-15
Vrozené vady v České republice v období 1994 - 2008: prenatální a postnatální incidence
Antonín Šípek, Vladimír Gregor
Počet zobrazení­: 7839
Datum publikace:
2009-06-15
Screening karcinomu prsu, situace a perspektivy v České republice
Jan Daneš
Počet zobrazení­: 6618
Datum publikace:
2009-06-15
Prevence karcinomu děložního hrdla: kdy můžeme očekávat vliv na populační data?
Jiří Sláma
Počet zobrazení­: 6231
Datum publikace:
2009-06-15
Využití moderních zobrazovacích metod v diagnostice a stagingu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů
Daniela Fischerová, Andrea Burgetová
Počet zobrazení­: 7838