Aktuální

Volume 12, 2020

Datum publikace:
2020-09-10
Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (abstrakt z konference)
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 58
Manuscript ID: 1220016
Počet zobrazení: 487
Datum publikace:
2020-08-24
Století změn v porodnictví
Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 52-57
Manuscript ID: 1220014
Počet zobrazení: 904
Datum publikace:
2020-08-19
Kontingentní NIPT screening – výsledky centra prenatální diagnostiky GENNET 2017 – 2019
David Stejskal, Monika Koudová
Actual Gyn 2020, 12, 46-51
Manuscript ID: 1220015
Počet zobrazení: 872
Datum publikace:
2020-06-05
Využitie Indol-3-karbinolu a jeho metabolitu 3,3´-diindolylmetánu v gynekológii
Erik Dosedla, Zuzana Turcsányiová
Actual Gyn 2020, 12, 40-45
Manuscript ID: 1220013
Počet zobrazení: 1908
Datum publikace:
2020-04-30
Kvalita života českých žen s genitálními bradavicemi
Alena Rosezínová, David Školoudík
Actual Gyn 2020, 12, 29-39
Manuscript ID: 1220012
Počet zobrazení: 2228
Datum publikace:
2020-04-02
Tubární ektopická gravidita s negativním histologickým korelátem: kazuistika a přehled literatury (publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Jaromír Šrámek
Actual Gyn 2020, 12, 25-28
Manuscript ID: 1220009
Počet zobrazení: 2149
Datum publikace:
2020-03-20
Predikce předčasného porodu – cervikometrie a biomarkery
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 20-24
Manuscript ID: 1220008
Počet zobrazení: 2914
Datum publikace:
2020-03-10
Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 17-19
Manuscript ID: 1220010
Počet zobrazení: 12108
Datum publikace:
2020-02-20
Chceme znát náhodné chromozomové nálezy u plodu?
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Actual Gyn 2020, 12, 12-16
Manuscript ID: 1220007
Počet zobrazení: 2029
Datum publikace:
2020-01-24
Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu (abstrakt z konference)
Tereza Tesaříková, Romana Gerychová, Hana Jičínská, Jiří Navrátil, Petr Janků
Actual Gyn 2020, 12, 11
Manuscript ID: 1220005
Počet zobrazení: 2157
Datum publikace:
2020-01-24
Vertikální přenos, profylaxe a život s HIV (abstrakt z konference)
Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 10
Manuscript ID: 1220006
Počet zobrazení: 1814
Datum publikace:
2020-01-24
Prospektívna validácia neinvazívneho prenatálneho testovania na úrovni celého genómu (abstrakt z konference)
M. Sekelská, M. Hýblová, M. Haršányová, D. Grochová, M. Kucharík, J. Budiš, T. Szemes, G. Minárik
Actual Gyn 2020, 12, 9
Manuscript ID: 1220003
Počet zobrazení: 1732
Datum publikace:
2020-01-23
Využití NIPT při definovaném hraničním výsledku konvenčního screeningu dle Doporučení ČSKB a SLG a možnosti úhrady v roce 2020 (abstrakt z konference)
Drahomíra Springer, Jaroslav Loucký, Vladimír Gregor, David Čutka, David Stejskal
Actual Gyn 2020, 12, 8
Manuscript ID: 1220004
Počet zobrazení: 2213
Datum publikace:
2020-01-23
Kontingenční NIPT screening (výsledky - Gennet, s.r.o. 2017-2019) - abstrakt z konference
David Stejskal, et al.
Actual Gyn 2020, 12, 7
Manuscript ID: 1220002
Počet zobrazení: 2006
Datum publikace:
2020-01-20
Evolúcia človeka a cisársky rez (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 6
Manuscript ID: 1220001
Počet zobrazení: 2025
Datum publikace:
2020-01-16
Co dělá těhotnou ženu s mastocytózou vysoce rizikovou pacientkou? (publikace v angličtině)
Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Luka Matak, Petrana Beljan, Marko Dragić
Actual Gyn 2020, 12, 2-5
Manuscript ID: 1119010
Počet zobrazení: 2257
Datum publikace:
2020-01-15
Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky (abstrakt z konference)
Milan Macek jr.
Actual Gyn 2020, 12, 1
Manuscript ID: 1119012
Počet zobrazení: 1731

Volume 11, 2019

Datum publikace:
2019-12-12
Trendy vo vývoji hmotnosti a dĺžky novorodencov narodených v rokoch 1986-1990 a 2014-2018
E. Dosedla, Z. Turcsányiová, A. Grendelová, J. Richnavský, M. Michna, P. Calda
Actual Gyn 2019, 11, 51-57
Manuscript ID: 1119009
Počet zobrazení: 2802
Datum publikace:
2019-11-28
Predčasný odtok plodovej vody v termíne a jeho postavenie v Robsonovej klasifikácií rodičiek
Jozef Záhumenský, Petra Pšenková, Jana Sládkovičová
Actual Gyn 2019, 11, 45-50
Manuscript ID: 1119008
Počet zobrazení: 2178
Datum publikace:
2019-11-19
Analýza rizikových faktorů perforačního poranění dělohy při hysteroskopii
Tereza Hůlková, Tereza Blažeková, Pavlína Hobzová
Actual Gyn 2019, 11, 38-44
Manuscript ID: 1119007
Počet zobrazení: 1979
Datum publikace:
2019-11-01
Rázová vlna v léčbě dyspareunie. Studie proveditelnosti.
Karel Hurt, František Zahálka, Michael Halaška, Ivana Rakovičová, Aneta Krajcová
Actual Gyn 2019, 11, 34-37
Manuscript ID: 1119005
Počet zobrazení: 2023
Datum publikace:
2019-07-04
Průzkum míry pracovního vyhoření u nemocničního personálu (publikace v angličtině)
Fatemeh Rezaei, Samira Hedayati, Fatemeh Gholami, Fatemeh Ramezani, Fatemeh Ebadi, Elham Sorkh Savadkouhi, Farkhondeh Seyfi, Maedeh Faraji Douki
Actual Gyn 2019, 11, 27-33
Manuscript ID: 1119001
Počet zobrazení: 1891
Datum publikace:
2019-06-07
Chromozomové aberace jako příčina časných reprodukčních ztrát: zhodnocení 233 případů
Natálie Friedová, Romana Mihalová, Lenka Hrčková, Hana Kučerová, Nikola Kaspříková, Mimoza Janashia, Pavel Calda, Antonín Šípek jr.
Actual Gyn 2019, 11, 23-26
Manuscript ID: 1119004
Počet zobrazení: 3306
Datum publikace:
2019-03-19
Extrakorporeální rázová vlna v léčbě vulvodynie. Studie proveditelnosti.
Karel Hurt, Olga Švestková, Michael Halaška, Daniel Driák, Ivana Rakovičová, Martin Musálek, Aneta Krajcová
Actual Gyn 2019, 11, 18-22
Manuscript ID: 1119002
Počet zobrazení: 4790
Datum publikace:
2019-02-25
Těhotenství u ženy s vrozenou vývojovou vadou dělohy - uterus septus communicans cum cervix duplex et vagina septa
Daniela Krupičková
Actual Gyn 2019, 11, 14-17
Manuscript ID: 1018004
Počet zobrazení: 5740
Datum publikace:
2019-02-15
Endometrióza a dyspareunie
Pavel Tomeš
Actual Gyn 2019, 11, 8-13
Manuscript ID: 1018005
Počet zobrazení: 4404
Datum publikace:
2019-02-12
Zpráva z 19. konference fetální medicíny, Praha, leden 2019
Pavel Calda
Actual Gyn 2019, 11, 6-7
Manuscript ID: 1119003
Počet zobrazení: 3329
Datum publikace:
2019-01-25
Tranzientná myeloproliferatívna choroba u novorodenca fenotypovo bez známok Downovho syndrómu: raritná prípadová štúdia (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Zuzana Turcsanyiova, Pavel Calda, Alexandra Kolenova
Actual Gyn 2019, 11, 1-5
Manuscript ID: 1018003
Počet zobrazení: 3523

Volume 10, 2018

Datum publikace:
2018-11-07
Duostim protokol v managementu a léčbě pacientek s nízkou odpovědí na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci
Sergiu Leahomschi
Actual Gyn 2018, 10, 35-41
Manuscript ID: 1018002
Počet zobrazení: 4018
Datum publikace:
2018-10-09
Diagnostika a léčba opakovaného potrácení - nové doporučení Evropské společnosti pro lidskou reprodukci
Martin Vosecký, Pavel Calda
Actual Gyn 2018, 10, 29-34
Manuscript ID: 1018001
Počet zobrazení: 4187
Datum publikace:
2018-07-04
Komplikace radioterapie u gynekologických malignit
Michal Felsinger, Vít Weinberger, Luboš Minář
Actual Gyn 2018, 10, 23-28
Manuscript ID: 0917005
Počet zobrazení: 4896
Datum publikace:
2018-04-25
Nový pohled na etiopatogenezi ovariálního karcinomu
Jiří Bouda, Jiří Presl, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Robert Slunéčko
Actual Gyn 2018, 10, 19-22
Manuscript ID: 0917011
Počet zobrazení: 6118
Datum publikace:
2018-04-16
Hereditární riziko ovariálního karcinomu a profylaktická opatření
Jiří Presl, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy
Actual Gyn 2018, 10, 14-18
Manuscript ID: 0917010
Počet zobrazení: 4275
Datum publikace:
2018-04-10
Význam chirurgie ovariálního karcinomu
Jan Kosťun, Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Actual Gyn 2018, 10, 10-13
Manuscript ID: 0917012
Počet zobrazení: 4348
Datum publikace:
2018-04-10
Nové trendy v systémové léčbě ovariálního karcinomu
Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Actual Gyn 2018, 10, 4-9
Manuscript ID: 0917009
Počet zobrazení: 5237
Datum publikace:
2018-02-05
Abrupce placenty vedoucí k intrauterinnímu úmrtí plodu v graviditě 33. týdne
Aneta Drobníková
Actual Gyn 2018, 10, 1-3
Manuscript ID: 0917007
Počet zobrazení: 12237

Volume 9, 2017

Datum publikace:
2017-12-28
Klasifikácia cisárskych rezu podľa urgentnosti – medicínske a právne aspekty
E. Dosedla, K. Žiarová, L. Kalafusová, P. Calda
Actual Gyn 2017, 9, 28-33
Manuscript ID: 0917006
Počet zobrazení: 5973
Datum publikace:
2017-12-19
Přínos a kontroverze neinvazivního prenatálního screeningu (NIPS) chromozomálních poruch plodu
Pavel Calda, Kamila Světnicová
Actual Gyn 2017, 9, 25-27
Manuscript ID: 0917008
Počet zobrazení: 6019
Datum publikace:
2017-12-05
Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu děložního hrdla ve světle medicíny založené na důkazech
Jan Kümmel, Martin Trhlík, Robert Bučko
Actual Gyn 2017, 9, 20-24
Manuscript ID: 0917003
Počet zobrazení: 4852
Datum publikace:
2017-11-06
ISUOG Vídeň, září 2017
Zuzana Kokrdová
Actual Gyn 2017, 9, 18-19
Manuscript ID: 0917004
Počet zobrazení: 4376
Datum publikace:
2017-08-25
Lymfocysty – frekvence výskytu, diagnostika a léčba symptomatických případů
Petra Vinklerová, Vít Weinberger
Actual Gyn 2017, 9, 14-17
Manuscript ID: 0917002
Počet zobrazení: 5947
Datum publikace:
2017-05-02
Výhody využití cíleného sekvenování v neinvazivním prenatálním testování
Putzová Martina, Hasch Marcel, Gomolčáková Barbora, Šubrt Ivan, Michal Michal
Actual Gyn 2017, 9, 10-13
Manuscript ID: 0816025
Počet zobrazení: 6969
Datum publikace:
2017-04-11
Screening preeklampsie – pravda nebo fikce?
Peter Bisták
Actual Gyn 2017, 9, 5-9
Manuscript ID: 0816027
Počet zobrazení: 8250
Datum publikace:
2017-04-07
Role ultrazvukem navigované biopsie v managementu pánevních tumorů
Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy, Jiří Presl, Jiří Bouda
Actual Gyn 2017, 9, 1-4
Manuscript ID: 0917001
Počet zobrazení: 5571

Volume 8, 2016

Datum publikace:
2016-12-28
Laparoskopická sakrohysteropexe u pacientky s kompletním prolapsem dělohy a defektem pánevního dna – selhání a následné řešení (článek v angličtině)
Kamil Svabik, Jaromir Masata, Petr Hubka, Alois Martan
Actual Gyn 2016, 8, 61-62
Manuscript ID: 0816026
Počet zobrazení: 5836
Datum publikace:
2016-11-02
Screening preeklampsie – pravda nebo fikce? (abstrakt z konference)
Peter Bisták
Actual Gyn 2016, 8, 60
Manuscript ID: 0816024
Počet zobrazení: 5344
Datum publikace:
2016-11-01
Co nám přinesla nová kritéria pro hodnocení GDM? (abstrakt z konference)
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 59
Manuscript ID: 0816023
Počet zobrazení: 5328
Datum publikace:
2016-10-24
Prenatální diagnostika nádorů plodu (abstrakt z konference)
P. Vlašín, I. Tauberová, Š. Pavková, I. Grochová
Actual Gyn 2016, 8, 55-58
Manuscript ID: 0816022
Počet zobrazení: 5889
Datum publikace:
2016-10-18
Co ještě zajímá budoucí matky? Novorozenecký screening! (abstrakt z konference)
Věra Franková
Actual Gyn 2016, 8, 54
Manuscript ID: 0816021
Počet zobrazení: 5860
Datum publikace:
2016-09-29
Železo v těhotenství
Michaela Novotná, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 48-53
Manuscript ID: 0816020
Počet zobrazení: 13933
Datum publikace:
2016-09-05
Současný management abnormálně invazivní placenty – placenta accreta/increta/percreta
Michal Koucký, Hana Vráblíková, Andrej Černý, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 42-47
Manuscript ID: 0715023
Počet zobrazení: 8732
Datum publikace:
2016-05-31
Odpověď autorů článku Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28
Pavel Calda, Miroslav Břešták, Antonín Šípek, Ladislav Machala
Actual Gyn 2016, 8, 40-41
Manuscript ID: 0816019
Počet zobrazení: 5114
Datum publikace:
2016-05-31
Komentář k článku – Calda P, Břešťák M, Šípek A, Machala L. Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28
Olga Džupová, Petr Kümpel, František Stejskal, Lenka Krbková
Actual Gyn 2016, 8, 38-39
Manuscript ID: 0816018
Počet zobrazení: 5554
Datum publikace:
2016-05-24
Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Actual Gyn 2016,8, 34-37
Manuscript ID: 0816010
Počet zobrazení: 7483
Datum publikace:
2016-05-19
Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie
Sergiu Leahomschi, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 29-33
Manuscript ID: 0816017
Počet zobrazení: 13455
Datum publikace:
2016-03-24
Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika
Pavel Calda, Miroslav Břešták, Antonín Šípek, Ladislav Machala
Actual Gyn 2016, 8, 26-28
Manuscript ID: 0816016
Počet zobrazení: 9169
Datum publikace:
2016-03-07
Statistické metody v medicíně II. – p-hodnota (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Jana Zvárová
Actual Gyn 2016, 8, 24-25
Manuscript ID: 0816015
Počet zobrazení: 5851
Datum publikace:
2016-02-26
Menežment pacientiek s ťažkým defektom jazvy po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 23
Manuscript ID: 0816014
Počet zobrazení: 6083
Datum publikace:
2016-02-23
Screening chromozomálních vad plodu: možnosti a vhodnost využití jednotlivých metod (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Actual Gyn 2016, 8, 21-22
Manuscript ID: 0816012
Počet zobrazení: 6970
Datum publikace:
2016-02-19
Může neinvazivní prenatální diagnostika zlepšit záchyt Downova syndromu v České populaci? (abstrakt z konference)
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Actual Gyn 2016, 8, 20
Manuscript ID: 0816011
Počet zobrazení: 5062
Datum publikace:
2016-02-18
Současný stav screeningu Downova syndromu z pohledu velkých laboratoří (abstrakt z konference)
Jaroslav Loucký, Drahomíra Springer, David Čutka, David Stejskal
Actual Gyn 2016, 8, 19
Manuscript ID: 0816009
Počet zobrazení: 5095
Datum publikace:
2016-02-18
Kazuistiky aneuploidií z našeho pracoviště ve vztahu k NIPT (abstrakt z konference)
I. Marešová, S. Horáčková, J. Vávrová, F. Zembol, M. Hynek, D. Stejskal, M. Bittoová, M. Koudová
Actual Gyn 2016, 8, 18
Manuscript ID: 0816008
Počet zobrazení: 6019
Datum publikace:
2016-02-16
Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci?
Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 13-17
Manuscript ID: 0816013
Počet zobrazení: 10462
Datum publikace:
2016-02-11
Pohled na diagnostiku orofaciálních rozštěpů v I. a II. trimestru (abstrakt z konference)
Martin Hynek
Actual Gyn 2016, 8, 11-12
Manuscript ID: 0816007
Počet zobrazení: 4922
Datum publikace:
2016-02-11
Prenatální kardiologie – končí vše fe(a)tálně? (abstrakt z konference)
Viktor Tomek
Actual Gyn 2016,3 8, 10
Manuscript ID: 0816006
Počet zobrazení: 4476
Datum publikace:
2016-02-11
Fetální neurosonogram v prvním trimestru gravidity. Jaké jsou naše možnosti? (abstrakt z konference)
Petr Polák, Jiří Hyjánek
Actual Gyn 2016, 8, 9
Manuscript ID: 0816004
Počet zobrazení: 4603
Datum publikace:
2016-02-08
Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2016, 8, 8
Manuscript ID: 0816003
Počet zobrazení: 4091
Datum publikace:
2016-02-08
Praktická neuroanatomie středových struktur v UZ a MR obraze (abstrakt z konference)
Martin Kočí, Blanka Prosová, Martin Kynčl, Veronika Mužíková
Actual Gyn 2016, 8, 7
Manuscript ID: 0816002
Počet zobrazení: 4412
Datum publikace:
2016-02-08
Fetální MR CNS u poruch ventrální indukce (abstrakt z konference)
Blanka Prosová, Martin Kynčl, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík
Actual Gyn 2016, 8, 6
Manuscript ID: 0816001
Počet zobrazení: 4694
Datum publikace:
2016-02-08
Supraventrikulární tachykardie v časném poporodním období - kazuistika
Alena Derbak, Jaroslav Hojny, Ladislav Rychtárik, Jiří Štětka
Actual Gyn 2016, 8, 1-5
Manuscript ID: 0715025
Počet zobrazení: 6100

Volume 7, 2015

Datum publikace:
2015-12-21
Totální laparoskopická radikální hysterektomie - limity a způsob provedení
Radek Chvátal
Actual Gyn 2015, 7, 52-58
Manuscript ID: 0715015
Počet zobrazení: 8773
Datum publikace:
2015-12-15
Průlomová bolest v onkogynekologii a možnosti její léčby
Pavlína Nosková
Actual Gyn 2015, 7, 45-51
Manuscript ID: 0715014
Počet zobrazení: 6251
Datum publikace:
2015-12-03
Prenatální vývoj, malformace a jejich ultrazvuková diagnostika (abstrakt z konference)
Jan E. Jirásek
Actual Gyn 2015, 7, 43-44
Manuscript ID: 0715024
Počet zobrazení: 6586
Datum publikace:
2015-11-30
Invazivní prenatální vyšetření v neinvazivní éře? (abstrakt z konference)
David Stejskal
Actual Gyn 2015, 7, 42
Manuscript ID: 0715022
Počet zobrazení: 5471
Datum publikace:
2015-11-30
Morbidita súvisiaca s cisárskym rezom - prospektívna kohortová štúdia (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 40-41
Manuscript ID: 0715021
Počet zobrazení: 6231
Datum publikace:
2015-11-30
Standardy ultrazvukové diagnostiky abnormálně invazivní placenty (abstrakt z konference)
Zdeňka Lisá, Miroslav Břešťák, Zdeněk Žižka, Michaela Novotná, Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 39
Manuscript ID: 0715020
Počet zobrazení: 4999
Datum publikace:
2015-11-30
Mezenchymální dysplázie placenty (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Jiri Sonek
Actual Gyn 2015, 7, 38
Manuscript ID: 0715019
Počet zobrazení: 4781
Datum publikace:
2015-09-30
Kontroverze HPV vakcinace u chlapců a mužů
Borek Sehnal, Jiří Sláma
Actual Gyn 2015, 7, 33-37
Manuscript ID: 0715017
Počet zobrazení: 7215
Datum publikace:
2015-08-03
Metotrexát v léčbě ektopické gravidity
Anna Zdeňková, Michal Fanta, Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 27-32
Manuscript ID: 0715013
Počet zobrazení: 11035
Datum publikace:
2015-07-16
Využitie trojdimenzionálnej transvaginálnej sonografie pri hlbokej infiltrujúcej endometrióze posteriórneho kompartmentu malej panvy
Silvia Vernerová, Róbert Dankovčík, Svetlana Jánošová, Pavel Bartoš, Martin Trhlík, Anna Šebová
Actual Gyn 2015, 7, 23-26
Manuscript ID: 0715012
Počet zobrazení: 12568
Datum publikace:
2015-07-13
Kofein a těhotenství
Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 21-22
Manuscript ID: 0715018
Počet zobrazení: 7592
Datum publikace:
2015-06-03
Predilekční místa pro poranění při páskových operacích pro stresovou inkontinenci moči u žen
Petr Hubka, Rachid El Haddad, Jaromír Mašata, Alois Martan, Kamil Švabík
Actual Gyn 2015, 7, 17-20
Manuscript ID: 0614032
Počet zobrazení: 7261
Datum publikace:
2015-03-16
Významná výročí v oblasti registrace vývojových vad
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Jiří Horáček, Antonín Šípek
Actual Gyn 2015, 7, 15-16
Manuscript ID: 0715011
Počet zobrazení: 5578
Datum publikace:
2015-02-26
Inverze dělohy po porodu - kazuistika
Iva Pešková
Actual Gyn 2015, 7, 12-14
Manuscript ID: 0614043
Počet zobrazení: 8806
Datum publikace:
2015-01-30
NIPT z pohľadu klinického genetika (abstrakt z konference)
Katarína Melišová, Michal Ondrejčák, Peter Kleskeň
Actual Gyn 2015, 7, 11
Manuscript ID: 0715010
Počet zobrazení: 5575
Datum publikace:
2015-01-27
Prenatální diagnostika Downova syndromu v ČR. Jsou rozdíly podle věku těhotné? (abstrakt z konference)
Antonín Šípek, Vladimír Gregor, Antonín Šípek jr., Ondřej Vencálek
Actual Gyn 2015, 7, 10
Manuscript ID: 0715008
Počet zobrazení: 5172
Datum publikace:
2015-01-27
Dědičné nádorové syndromy s možnou manifestací prenatálně (abstrakt z konference)
Pavlína Plevová, Dagmar Grečmalová
Actual Gyn 2015, 7, 9
Manuscript ID: 0715009
Počet zobrazení: 5153
Datum publikace:
2015-01-27
Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 – 2013 (abstrakt z konference)
Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Antonín Šípek jr.
Actual Gyn 2015, 7, 8
Manuscript ID: 0715007
Počet zobrazení: 4900
Datum publikace:
2015-01-19
Kongenitálna leukémia bez Downovho syndrómu (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2015, 7, 7
Manuscript ID: 0715006
Počet zobrazení: 5847
Datum publikace:
2015-01-14
Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství (abstrakt z konference)
Hana Krejčí
Actual Gyn 2015, 7, 6
Manuscript ID: 0715005
Počet zobrazení: 5015
Datum publikace:
2015-01-14
Prvotrimestrální screening preeklampsie (abstrakt z konference)
L. Hympánová, J. Vojtěch, L. Hašlík, L. Haaková, L. Krofta, A. Kestlerová, V. Novotná, J. Feyereisl
Actual Gyn 2015, 7, 5
Manuscript ID: 0715004
Počet zobrazení: 5280
Datum publikace:
2015-01-13
Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek (abstrakt z konference)
K. Štechová, D. Bartášková, K. Chaloupek, I. Špálová, M. Černý
Actual Gyn 2015, 7, 3-4
Manuscript ID: 0715003
Počet zobrazení: 5201
Datum publikace:
2015-01-13
Stanovení placentární a mateřské stresové odpovědi u pacientek s těhotenskými komplikacemi prostřednictvím monitoringu mRNA hladin proteinů tepelného šoku (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Lenka Dvorakova, Katerina Kotlabova, Andrea Kestlerova, Lucie Hympanova, Veronika Novotna, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2015, 7, 2
Manuscript ID: 0715002
Počet zobrazení: 4499
Datum publikace:
2015-01-13
Prvotrimestrální screening cirkulujících C19MC mikroRNA predikuje pozdější výskyt gestační hypertenze (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2015, 7, 1
Manuscript ID: 0715001
Počet zobrazení: 4530

Volume 6, 2014

Datum publikace:
2014-12-16
Hemangiomy u novorozenců
Martin Pánek
Actual Gyn 2014, 6, 100-104
Manuscript ID: 0614026
Počet zobrazení: 3846
Datum publikace:
2014-11-13
Proč bychom měli přijmout nová mezinárodní kritéria pro diagnózu gestačního diabetes mellitus?
Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Kateřina Andělová
Actual Gyn 2014, 6, 95-99
Manuscript ID: 0614041
Počet zobrazení: 3871
Datum publikace:
2014-10-27
OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) - diagnostika a manažment (abstrakt z konference)
M. Križko jr., M. Satko, P. Papcun, M. Drábek, V. Ferianec, I. Hollý, K. Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 93-94
Manuscript ID: 0614042
Počet zobrazení: 3866
Datum publikace:
2014-10-27
Kolposkopie vulvy a její terminologie
Jiří Sláma
Actual Gyn 2014, 6, 88-92
Manuscript ID: 0614027
Počet zobrazení: 4223
Datum publikace:
2014-10-14
Diagnostika mozaiky chromozomu 16 - kazuistika (abstrakt z konference)
D. Kilijánová, M. Hynek, D. Rašková, M. Hejtmánková, D. Smetanová, V. Bečvářová, M. Trková, J. Horáček, D. Stejskal, V. Tomek
Actual Gyn 2014, 6, 86-87
Manuscript ID: 0614040
Počet zobrazení: 4216
Datum publikace:
2014-10-14
Intrauterinná liečba fetálnej strumy (abstrakt z konference)
Vladimír Ferianec, Peter Papcun, František Grochal, Marián Križko jr., Mikuláš Redecha jr., Martin Gábor, Katarína Schenková, Karol Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 84-85
Manuscript ID: 0614039
Počet zobrazení: 4290
Datum publikace:
2014-10-10
Kvalita měření nuchální translucence v I. trimestru (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Dagmar Smetanová, David Stejskal, Jana Zvárová
Actual Gyn 2014, 6, 83
Manuscript ID: 0614037
Počet zobrazení: 3964
Datum publikace:
2014-10-10
Distribuce volné DNA v plazmě těhotných – neinvazivní prenatální testování aneuploidií (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Filip Zembol, Martina Putzová, Ivona Marešová, Svatava Horáčková, David Stejskal
Actual Gyn 2014, 6, 82
Manuscript ID: 0614038
Počet zobrazení: 3797
Datum publikace:
2014-10-10
Patologické lokalizace gravidity v děloze (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Zdeněk Žižka, Zdeňka Fartáková
Actual Gyn 2014, 6, 81
Manuscript ID: 0614036
Počet zobrazení: 4153
Datum publikace:
2014-10-09
Informace o konferenci International Federation of Placenta Association, Paříž 2014
Marie Jirkovská
Actual Gyn 2014, 6, 80
Manuscript ID: 0614033
Počet zobrazení: 4652
Datum publikace:
2014-10-09
Nestandardní nálezy při UZ screeningu vrozených vad plodu (abstrakt z konference)
Petr Polák, Milan Kovalčík, Marek Bilík
Actual Gyn 2014, 6, 79
Manuscript ID: 0614035
Počet zobrazení: 3745
Datum publikace:
2014-10-09
Elastografická charakteristika jazvy po cisárskom reze v priebehu 6 mesiacov po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2014, 6, 78
Manuscript ID: 0614034
Počet zobrazení: 4091
Datum publikace:
2014-10-01
SNP array v prenatální diagnostice vrozených vad za období 2010-2013 (abstrakt z konference)
Sabina Březinová, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Eva Hlavová, Věra Bečvářová, Marie Trková, David Stejskal
Actual Gyn 2014, 6, 77
Manuscript ID: 0614031
Počet zobrazení: 3853
Datum publikace:
2014-10-01
Fetálna orálna meningokéla (abstrakt z konference)
M. Gábor, V. Ferianec, P. Papcun, M. Križko jr., M. Redecha jr., Z. Čierna
Actual Gyn 2014, 6, 76
Manuscript ID: 0614030
Počet zobrazení: 3876
Datum publikace:
2014-09-24
Může být sonografické vyšetření nebezpečné? (abstrakt z konference)
Ladislav Doležal
Actual Gyn 2014, 6, 74-75
Manuscript ID: 0614029
Počet zobrazení: 3930
Datum publikace:
2014-09-24
Vývoj štruktúr oblasti zadnej jamy mozgovej (fosa posterior) a ich poruchy vývoja v ultrazvukovom obraze (postupy na spresnenie diagnózy a perspektíva vývoja plodov) - abstrakt z konference
Martin Ditte
Actual Gyn 2014, 6, 73
Manuscript ID: 0614028
Počet zobrazení: 3989
Datum publikace:
2014-09-01
Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad v České republice 1986-2012
Viktor Tomek, Hana Jičínská, Jiří Gilík, Jan Škovránek, Jiří Navrátil, Jan Janoušek
Actual Gyn 2014, 6, 67-72
Manuscript ID: 0614024
Počet zobrazení: 4271
Datum publikace:
2014-07-25
Současné trendy v diagnostice a léčbě trofoblastické nemoci
F. Hron, J. Feyereisl, M. Korbel, P. Šafář
Actual Gyn 2014, 6, 63-66
Manuscript ID: 0614018
Počet zobrazení: 4326
Datum publikace:
2014-07-11
Cerkláž ve Fakultní nemocnici Ostrava
Petr Vašek, Igor Michalec
Actual Gyn 2014, 6, 60-62
Manuscript ID: 0614023
Počet zobrazení: 4714
Datum publikace:
2014-07-02
Možnosti předoperační predikce biologického chování gynekologických pánevních tumorů
Jiří Presl, Lucie Šefrhansová, Iva Sedláková, Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Alena Bartáková, Zdeněk Novotný
Actual Gyn 2014, 6, 53-59
Manuscript ID: 0614021
Počet zobrazení: 4867
Datum publikace:
2014-06-26
Komentář ke kazuistice L. Straky - Hymenální atrézie
Jan Hořejší
Actual Gyn 2014, 6, 52
Manuscript ID: 0614025
Počet zobrazení: 4010
Datum publikace:
2014-06-23
CIN 1-3 nebo low-grade a high-grade skvamózní léze? Pohled cytopatologa na aktuální návrhy změn v klasifikaci cervikálních prekanceróz.
Jaroslava Dušková
Actual Gyn 2014, 6, 48-51
Manuscript ID: 0614020
Počet zobrazení: 4660
Datum publikace:
2014-06-16
Hymenální atrézie
Lukáš Straka
Actual Gyn 2014, 6, 45-47
Manuscript ID: 0614022
Počet zobrazení: 6220
Datum publikace:
2014-04-21
Nové možnosti predikce předčasného porodu
Michal Koucký, Hana Vráblíková
Actual Gyn 2014, 6, 40-44
Manuscript ID: 0614017
Počet zobrazení: 5740
Datum publikace:
2014-04-01
Komentář ke zveřejněné kanadské studii A. Millera
Jan Daneš
Actual Gyn 2014, 6, 38-39
Manuscript ID: 0614019
Počet zobrazení: 4298
Datum publikace:
2014-03-28
Vliv obezity matky na výsledek těhotenství a další vývoj dítěte
Tereza Ulmannová, Ivana Špálová, Kateřina Štechová
Actual Gyn 2014, 6, 33-37
Manuscript ID: 0513016
Počet zobrazení: 4309
Datum publikace:
2014-03-18
Klasifikace vulvárních prekanceróz pohledem patologa
P. Škapa, T. Pichlík, M. Pluta, M. Halaška, H. Robová, L. Rob, R. Tachezy, J. Zámečník
Actual Gyn 2014, 6, 26-32
Manuscript ID: 0614010
Počet zobrazení: 5399
Datum publikace:
2014-02-20
Indikace genetických laboratorních vyšetření lidského zárodečného genomu
Jiří Šantavý, David Stejskal, Jaroslav Loucký, Ivan Šubrt, Jan Všetička, Vladimír Gregor, Milan Macek jr.
Actual Gyn 2014, 6, 23-25
Manuscript ID: 0614015
Počet zobrazení: 4702
Datum publikace:
2014-02-13
Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad
Jiří Šantavý, David Stejskal, Jaroslav Loucký, Ivan Šubrt, Jan Všetička, Vladimír Gregor, Milan Macek jr.
Actual Gyn 2014, 6, 19-22
Manuscript ID: 0614014
Počet zobrazení: 4946
Datum publikace:
2014-02-06
Aktuální data mortality a dlouhodobého vývoje dětí narozených na hranicích viability
Blanka Zlatohlávková
Actual Gyn 2014, 6, 17-18
Manuscript ID: 0614011
Počet zobrazení: 4695
Datum publikace:
2014-01-31
Existuje ideální model prenatálního screeningu a diagnostiky aneuploidií?
Pavel Calda
Actual Gyn 2014, 6, 15-16
Manuscript ID: 0614012
Počet zobrazení: 5231
Datum publikace:
2014-01-31
První výsledky screeningu preeklampsie (abstrakt z konference)
Milan Macek sr., Martina Pešková, Andrea Kestlerová, Drahomíra Springer, Marek Turnovec, Radovan Vlk, Ivana Špálová, Roman Krejčí, Veronika Novotná, Jaroslav Feyereisl
Actual Gyn 2014, 6, 14
Manuscript ID: 0614013
Počet zobrazení: 4713
Datum publikace:
2014-01-31
Definitívne ultrazvukové hodnotenie jazvy po cisárskom reze (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2014, 6, 13
Manuscript ID: 0614009
Počet zobrazení: 4356
Datum publikace:
2014-01-31
Jaká je současná role ultrazvuku v diagnostice chromozomálních vad? (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Actual Gyn 2014, 6, 12
Manuscript ID: 0614008
Počet zobrazení: 4396
Datum publikace:
2014-01-31
Neinvazivní testování - 2 roky v klinické praxi (abstrakt z konference)
Jaroslav Loucký, Renáta Myjavcová, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík
Actual Gyn 2014, 6, 11
Manuscript ID: 0614007
Počet zobrazení: 4137
Datum publikace:
2014-01-31
Intrauterinný manažment akardiackých gemín (abstrakt z konference)
V. Ferianec, M. Redecha jr., P. Papcun, M. Križko jr., K. Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 10
Manuscript ID: 0416006
Počet zobrazení: 4358
Datum publikace:
2014-01-30
Prenatálna diagnostika a intrauterinný manažment raritného prípadu Beckwith-Wiedemannovho syndrómu so znakmi Perlmanovho syndrómu (abstrakt z konference)
M. Bártová, V. Ferianec, M. Križko jr., P. Papcun, M. Redecha jr., K. Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 9
Manuscript ID: 0614005
Počet zobrazení: 4360
Datum publikace:
2014-01-30
Úskalia prenatálnej liečby plodu s chylotoraxom (abstrakt z konference)
Mikuláš Redecha jr., Vladimír Ferianec, Peter Papcun, Marián Križko, Martin Gábor, Karol Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 8
Manuscript ID: 0614004
Počet zobrazení: 4289
Datum publikace:
2014-01-30
Tuberózna skleróza a gravidita (abstrakt z konference)
M. Gábor, V. Ferianec, M. Križko jr., M. Redecha jr., P. Papcun, M. Bártová, K. Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 7
Manuscript ID: 0614003
Počet zobrazení: 4255
Datum publikace:
2014-01-30
Fetální mikrochimérismus v endometriální tkáni u benigních a nádorových onemocnění děložního těla (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Petra Pirkova, Pavla Libalova, Zdenka Vernerova, Bohuslav Svoboda, Eduard Kucera
Actual Gyn 2014, 6, 6
Manuscript ID: 0614002
Počet zobrazení: 4291
Datum publikace:
2014-01-30
PPROM: Ověření diagnostického potenciálu lipocalinu-2 u těhotenství komplikovaných infekcí a zánětem (abstrakt z konference)
Marie Vajrychová, Juraj Lenčo, Vojtěch Tambor, Marian Kacerovský
Actual Gyn 2014, 6, 5
Manuscript ID: 0614001
Počet zobrazení: 4192
Datum publikace:
2014-01-17
Genetická analýza z krvi matky
Rastislav Sysák, Peter Štencl, Barbora Izrael Vlková, Katarína Greksová, Viera Oroszová, Marcel Hrebenár
Actual Gyn 2014, 6, 1-4
Manuscript ID: 0513018
Počet zobrazení: 4623

Volume 5, 2013

Datum publikace:
2013-12-30
Kongenitálne diafragmatické hernie – CDH (analýza klinického materiálu z rokov 2004-2013)
A. Gottschallová, I. Rusňák, A. Čunderlík, J. Hinšt, P. Kleskeň
Actual Gyn 2013, 5, 91-96
Manuscript ID: 0513013
Počet zobrazení: 5450
Datum publikace:
2013-12-23
Suplementace magnézia v porodnictví a gynekologii
Pavel Calda
Actual Gyn 2013, 5, 81-90
Manuscript ID: 0513017
Počet zobrazení: 4388
Datum publikace:
2013-12-09
Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace)
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2013, 5, 78-80
Manuscript ID: 0513019
Počet zobrazení: 4978
Datum publikace:
2013-11-11
Diagnostika a terapie kongenitálního chylothoraxu – 20 let zkušeností
Alena Malkovská, Zdeněk Žižka, Andrea Pašková, Václav Sebroň, Pavel Calda
Actual Gyn 2013, 5, 73-77
Manuscript ID: 0513005
Počet zobrazení: 4928
Datum publikace:
2013-10-31
Gravidita a hemostáza
Mária Hulíková
Actual Gyn 2013, 5, 65-72
Manuscript ID: 0513014
Počet zobrazení: 5286
Datum publikace:
2013-10-23
Papilomavirové infekce v gynekologii
Alena Kubečková, Ondřej Kubeček, Jiří Špaček
Actual Gyn 2013, 5, 58-64
Manuscript ID: 0513011
Počet zobrazení: 5223
Datum publikace:
2013-10-11
Přínos a limity moderních zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT) v onkogynekologii
Andrea Burgetová, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2013, 5, 52-57
Manuscript ID: 0513012
Počet zobrazení: 4687
Datum publikace:
2013-10-01
Primární prevence vrozených vad a úloha kyseliny listové
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Pavel Calda
Actual Gyn 2013, 5, 47-51
Manuscript ID: 0513010
Počet zobrazení: 5460
Datum publikace:
2013-09-18
Komentář ke screeningovému algoritmu FMF 2012
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Actual Gyn 2013, 5, 33-46
Manuscript ID: 0513015
Počet zobrazení: 5866
Datum publikace:
2013-09-13
Těhotné s roztroušenou sklerózou ve FN Motol Praha 2003-2011: analýza dat
P. Hanulíková, R. Vlk, E. Meluzínová, L. Rob
Actual Gyn 2013, 5, 27-32
Manuscript ID: 0513008
Počet zobrazení: 5129
Datum publikace:
2013-06-21
Kde je a kam směřuje asistovaná reprodukce
Tonko Mardešić
Actual Gyn 2013, 5, 25-26
Manuscript ID: 0513009
Počet zobrazení: 4813
Datum publikace:
2013-05-24
Metody pooperační analgezie po gynekologických operacích
Pavlína Nosková
Actual Gyn 2013, 5, 18-24
Manuscript ID: 0513006
Počet zobrazení: 5049
Datum publikace:
2013-05-21
Užití kyseliny borité během těhotenství a laktace
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Actual Gyn 2013, 5, 14-17
Manuscript ID: 0513004
Počet zobrazení: 7841
Datum publikace:
2013-03-06
Pseudomyxoma peritonei
Roman Kocián
Actual Gyn 2013, 5, 10-13
Manuscript ID: 0513002
Počet zobrazení: 6231
Datum publikace:
2013-02-27
Máme dostatek pádných důvodů pro změnu diagnostických kritérii gestačního diabetu?
Tereza Šmrhová-Kovács
Actual Gyn 2013, 5, 8-9
Manuscript ID: 0513001
Počet zobrazení: 5288
Datum publikace:
2013-02-14
Neinvazivní prenatální testování nejčastějších chromozomálních aneuploidií – některé další aspekty
Jaroslav Loucký, Michal Zemánek
Actual Gyn 2013, 5, 6-7
Manuscript ID: 0513003
Počet zobrazení: 5491
Datum publikace:
2013-01-17
Jak správně léčit lichen sclerosus vulvae
Jiří Bouda, Martin Pešek, Denisa Kacerovská, Dmitry Kazakov
Actual Gyn 2013, 5, 1-5
Manuscript ID: 0412029
Počet zobrazení: 10931

Volume 4, 2012

Datum publikace:
2012-12-19
Neinvazivní prenatální diagnostika nejčastějších chromozomálních aneuploidií řečí čísel
Marie Korabečná
Actual Gyn 2012, 4, 114-115
Manuscript ID: 0412028
Počet zobrazení: 5815
Datum publikace:
2012-12-10
Dysmenorea: management u nigerijských univerzitních studentek (publikace v angličtině)
Roland Nnaemeka Okoro, Helen Malgwi, Cyprian Kingsley Ngong, Glory Ogechi Okoro
Actual Gyn 2012, 4, 106-113
Manuscript ID: 0412027
Počet zobrazení: 5542
Datum publikace:
2012-11-19
Současné postupy v léčbě děložních myomů
K. Kubínová, M. Mára, P. Horák, D. Kužel
Actual Gyn 2012, 4, 101-105
Manuscript ID: 0412017
Počet zobrazení: 5692
Datum publikace:
2012-11-05
Neinvazivní prenatální diagnostika nejčastějších chromozomálních aneuploidií – od teorie k praxi
Jaroslav Loucký, Michal Zemánek
Actual Gyn 2012, 4, 99-100
Manuscript ID: 0412025
Počet zobrazení: 5089
Datum publikace:
2012-10-29
Extrakční vaginální operace ve FN Motol Praha 2007-2011: analýza dat
P. Hanulíková, H. Hrubantová, R. Vlk, T. Binder
Actual Gyn 2012, 4, 94-98
Manuscript ID: 0412022
Počet zobrazení: 5400
Datum publikace:
2012-10-22
Vulvodynie z pohledu algeziologa
Pavlína Nosková
Actual Gyn 2012, 4, 88-93
Manuscript ID: 0412014
Počet zobrazení: 5997
Datum publikace:
2012-10-10
Triple test po negativním kontingenčním testu, ano či ne? (abstrakt z konference)
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Actual Gyn 2012, 4, 87
Manuscript ID: 0412026
Počet zobrazení: 5817
Datum publikace:
2012-10-02
Růstově retardované plody s normálním indexem pulzatility v umbilikální arterii (abstrakt z konference)
P. Polášková, Z. Žižka, F. Frühauf, P. Calda
Actual Gyn 2012, 4, 86
Manuscript ID: 0412024
Počet zobrazení: 5580
Datum publikace:
2012-10-02
Nejčastější problémy sexuality žen fertilního věku
Petra Vrzáčková, Jiří Sláma
Actual Gyn 2012, 4, 81-85
Manuscript ID: 0412015
Počet zobrazení: 6472
Datum publikace:
2012-10-01
Současný pohled na abnormální děložní krvácení
Michael Fanta
Actual Gyn 2012, 4, 77-80
Manuscript ID: 0412012
Počet zobrazení: 5982
Datum publikace:
2012-09-20
Jednokomorová cirkulace neznamená stejnou postnatální prognózu (abstrakt z konference)
Viktor Tomek, Václav Chaloupecký
Actual Gyn 2012, 4, 76
Manuscript ID: 0412023
Počet zobrazení: 5548
Datum publikace:
2012-09-19
Outcome těhotenství s abnormálním biochemickým screeningem v I. trimestru (abstrakt z konference)
Dagmar Smetanová, David Stejskal
Actual Gyn 2012, 4, 75
Manuscript ID: 0412021
Počet zobrazení: 5354
Datum publikace:
2012-09-18
Fetální echokardiografie v I. trimestru – přínos a limitace (abstrakt z konference)
Miroslav Břešťák, Viktor Tomek
Actual Gyn 2012, 4, 74
Manuscript ID: 0412020
Počet zobrazení: 5619
Datum publikace:
2012-09-18
Vrodená cysta jazyka – diagnostika a manažment (abstrakt z konference)
A. Čunderlík, M. Holáň, A. Gottschallová, P. Kleskeň, I. Rusňák, K. Plank, J. Mlynarčíková, M. Jezberová, J. Andrisová, J. Čajková, M. Uherková, V. Cigel
Actual Gyn 2012, 4, 73
Manuscript ID: 0412019
Počet zobrazení: 5561
Datum publikace:
2012-09-18
Význam ultrazvuku v managementu děložních myomů (abstrakt z konference)
Kristýna Kubínová
Actual Gyn 2012, 4, 72
Manuscript ID: 0412018
Počet zobrazení: 5379
Datum publikace:
2012-08-15
11. Světový kongres fetální medicíny, 24.-28. června 2012
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Actual Gyn 2012, 4, 68-71
Manuscript ID: 0412013
Počet zobrazení: 5259
Datum publikace:
2012-06-19
Správa z XIX. kongresu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou
Martina Vargová, Erik Dosedla
Actual Gyn 2012, 4, 66-67
Manuscript ID: 0412011
Počet zobrazení: 5751
Datum publikace:
2012-05-31
Projekt 35 - příspěvek k diskuzi
Pavel Strnad
Actual Gyn 2012, 4, 64-65
Manuscript ID: 0412010
Počet zobrazení: 5553
Datum publikace:
2012-05-28
Konzervativní léčba genitálních forem endometriózy
Hana Hrušková
Actual Gyn 2012, 4, 59-63
Manuscript ID: 0412009
Počet zobrazení: 8299
Datum publikace:
2012-05-11
T regulační buňky v pupečníkové krvi dětí diabetických matek
Tereza Ulmannová, Jindra Norková, Jana Včeláková, Dagmar Bartášková, Ivana Špálová, Kateřina Štechová
Actual Gyn 2012, 4, 53-58
Manuscript ID: 0412008
Počet zobrazení: 5672
Datum publikace:
2012-05-09
Anafylaxe a její léčba v těhotenství
Jan Bláha, Pavlína Nosková, Kateřina Bláhová, Ivana Kolníková
Actual Gyn 2012, 4, 46-52
Manuscript ID: 0412007
Počet zobrazení: 6499
Datum publikace:
2012-04-26
Projekt 35 – zlepšit přežití žen s karcinomem prsu do 35 let věku
Petra Tesařová
Actual Gyn 2012, 4, 43-45
Manuscript ID: 0412006
Počet zobrazení: 5620
Datum publikace:
2012-04-10
Roboticky asistovaná chirurgie v gynekologii - tříleté zkušenosti Gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Ivo Blšťák, Marcel Vančo
Actual Gyn 2012, 4, 39-42
Manuscript ID: 0412004
Počet zobrazení: 5652
Datum publikace:
2012-04-02
Prevence, diagnostika a léčba toxoplasmózy v graviditě
Petr Kodym, Markéta Geleneky
Actual Gyn 2012, 4, 31-38
Manuscript ID: 0412005
Počet zobrazení: 7919
Datum publikace:
2012-02-08
Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství
Pavel Calda, Miroslav Břešťák
Actual Gyn 2012, 4, 22-30
Manuscript ID: 0412003
Počet zobrazení: 9134
Datum publikace:
2012-01-16
Screening Downova syndromu v prvním, druhém nebo obou trimestrech?
Hana Belošovičová, Pavel Calda
Actual Gyn 2012, 4, 14-21
Manuscript ID: 0311013
Počet zobrazení: 8862
Datum publikace:
2012-01-12
Moderná hysteroskopia
Martina Vargová, Erik Dosedla, Ján Richnavský
Actual Gyn 2012, 4, 6-13
Manuscript ID: 0311011
Počet zobrazení: 6831
Datum publikace:
2012-01-11
Cervikální karcinom IB1 – management pro ženu nežádající zachování fertility
Marek Pluta
Actual Gyn 2012, 4, 1-5
Manuscript ID: 0311006
Počet zobrazení: 5768

Volume 3, 2011

Datum publikace:
2011-12-30
Neobvyklé UZ nálezy na našem pracovišti (abstrakt z konference)
Peter Plevák, Marcel Hasch, František Lošan, Petr Lošan, Šárka Hadravská
Actual Gyn 2011, 3, 81
Manuscript ID: 0311031
Počet zobrazení: 5940
Datum publikace:
2011-12-30
Pohled na kvalitu měření nuchální translucence (abstrakt z konference)
Martin Hynek, Dagmar Smetanová, David Stejskal
Actual Gyn 2011, 3, 80
Manuscript ID: 0311030
Počet zobrazení: 5683
Datum publikace:
2011-12-30
Jednovaječná dvojčata s rozdílným chromozomálním nálezem (abstrakt z konference)
Petr Lošan, Marcel Hasch, Peter Plevák
Actual Gyn 2011, 3, 79
Manuscript ID: 0311029
Počet zobrazení: 5338
Datum publikace:
2011-12-30
UZ vyšetření premaxillárního trojúhelníku v I. trimestru. Je reálné stanovit riziko orofaciálního rozštěpu? (abstrakt z konference)
Petr Polák, Marek Bilík
Actual Gyn 2011, 3, 78
Manuscript ID: 0311028
Počet zobrazení: 7187
Datum publikace:
2011-12-30
Prenatální diagnostika vrozených vad CNS (abstrakt z konference)
Veronika Frisová
Actual Gyn 2011, 3, 77
Manuscript ID: 0311027
Počet zobrazení: 5768
Datum publikace:
2011-12-30
Amniocentéza v managementu PPROM (abstrakt z konference)
Ivana Musilová, Marian Kacerovský
Actual Gyn 2011, 3, 76
Manuscript ID: 0311026
Počet zobrazení: 5520
Datum publikace:
2011-12-30
Bakteriální nálož v plodové vodě a management PPROM (abstrakt z konference)
Marian Kacerovský, Lenka Plíšková, Ivana Musilová, Bo Jacobsson
Actual Gyn 2011, 3, 75
Manuscript ID: 0311025
Počet zobrazení: 5303
Datum publikace:
2011-12-30
Solubilní forma TLR receptoru v plodové vodě - slibný marker k identifikaci intraamniální infekce (abstrakt z konference)
Daniel Leško, Marian Kacerovský, Ivana Musilová, Eva Flídrová, Ctirad Andrýs
Actual Gyn 2011, 3, 74
Manuscript ID: 0311024
Počet zobrazení: 5299
Datum publikace:
2011-12-30
Zánětlivá odpověď plodových obalů - in vitro model (abstrakt z konference)
Eva Flídrová, Marian Kacerovský, Daniel Leško, Ctirad Andrýs
Actual Gyn 2011, 3, 73
Manuscript ID: 0311023
Počet zobrazení: 5223
Datum publikace:
2011-12-30
Kvalita života u dětí s vrozenou brániční kýlou (abstrakt z konference)
M. Rygl, P. Kuklová
Actual Gyn 2011, 3, 72
Manuscript ID: 0311022
Počet zobrazení: 5263
Datum publikace:
2011-12-30
Management těhotenství a způsob porodu žen s vývojovými vadami plodu (abstrakt z konference)
Tomáš Binder, Radovan Vlk, Miloš Černý
Actual Gyn 2011, 3, 71
Manuscript ID: 0311021
Počet zobrazení: 5727
Datum publikace:
2011-12-30
T-regulační buňky v pupečníkové krvi diabetických matek (abstrakt z konference)
Kateřina Štechová, Tereza Ulmannová, Dagmar Bartášková, Jindra Norková, Ivana Špálová
Actual Gyn 2011, 3, 69-70
Manuscript ID: 0311020
Počet zobrazení: 5055
Datum publikace:
2011-12-30
Vztah poruch metabolismu kyseliny listové k těhotenským patologiím (abstrakt z konference)
Michal Koucký
Actual Gyn 2011, 3, 67-68
Manuscript ID: 0311019
Počet zobrazení: 5433
Datum publikace:
2011-12-30
Reprodukční genomika (abstrakt z konference)
David Stejskal
Actual Gyn 2011, 3, 66
Manuscript ID: 0311018
Počet zobrazení: 5367
Datum publikace:
2011-12-30
Detekce Downova syndromu sekvenováním mateřské plazmy - naše účast v mezinárodní klinické validační studii InFANet (abstrakt z konference)
J. Loucký, M. Zemánek, R. Rychlíková, M. Macků, J. Trtková, P. Polák, E. Loucká, K. Čutka, D. Čutka, T. Nix
Actual Gyn 2011, 3, 65
Manuscript ID: 0311017
Počet zobrazení: 5296
Datum publikace:
2011-12-30
Fetální mikrochimérismus u karcinomu endometria (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová, Zdeňka Vernerová, Bohuslav Svoboda, Pavla Líbalová
Actual Gyn 2011, 3, 64
Manuscript ID: 0311016
Počet zobrazení: 5443
Datum publikace:
2011-12-30
Placentárně specifické microRNA v mateřské cirkulaci a jejich potenciál v diagnostice patologií souvisejících s placentární insuficiencí (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová, Jindřich Doucha, Klára Dlouhá
Actual Gyn 2011, 3, 63
Manuscript ID: 0311015
Počet zobrazení: 5223
Datum publikace:
2011-12-22
Případ prenatálně diagnostikovaného Edwardsova syndromu - příspěvek k diskuzi
Blanka Zlatohlávková
Actual Gyn 2011, 3, 61-62
Manuscript ID: 0311014
Počet zobrazení: 5090
Datum publikace:
2011-12-15
Ultrazvuková diagnostika maternice v šestonedelí
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2011, 3, 52-60
Manuscript ID: 0311009
Počet zobrazení: 8144
Datum publikace:
2011-12-12
Viabilita plodu a novorozence
Blanka Zlatohlávková
Actual Gyn 2011, 3, 47-51
Manuscript ID: 0311010
Počet zobrazení: 6055
Datum publikace:
2011-12-08
Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2011, 3, 42-46
Manuscript ID: 0311012
Počet zobrazení: 11663
Datum publikace:
2011-11-04
Úloha vazebního gelu při sonografii – poznatky pro praxi
Ladislav Doležal
Actual Gyn 2011, 3, 39-41
Manuscript ID: 0311008
Počet zobrazení: 5268
Datum publikace:
2011-10-17
Trendy vo výchove gynekologických operatérov
Miloš Mlynček
Actual Gyn 2011, 3, 33-38
Manuscript ID: 0311005
Počet zobrazení: 5275
Datum publikace:
2011-09-14
Endometriální stromální nádory: současná klasifikace a základy histopatologické diagnostiky
Pavel Dundr
Actual Gyn 2011, 3, 27-32
Manuscript ID: 0311004
Počet zobrazení: 6389
Datum publikace:
2011-09-14
Karcinom prsu – jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření
Dušan Kolařík, Jelena Vitalijevna Levá, Petr Křepelka, Miroslav Verner, Markéta Trnková, Hana Kolářová
Actual Gyn 2011, 3, 21-26
Manuscript ID: 0311007
Počet zobrazení: 5604
Datum publikace:
2011-07-04
Případ prenatálně diagnostikovaného Edwardsova syndromu – mediální odezva, odborné a etické souvislosti
Petr Polák, Dana Kovaříková
Actual Gyn 2011, 3, 17-20
Manuscript ID: 0311003
Počet zobrazení: 7046
Datum publikace:
2011-05-16
Výhrada svědomí zdravotnických pracovníků v případě provádění interrupcí
Jana Lojková
Actual Gyn 2011, 3, 12-16
Manuscript ID: 0210012
Počet zobrazení: 5772
Datum publikace:
2011-05-03
Historie cytologie
Daniel Driák, Borek Sehnal
Actual Gyn 2011, 3, 5-11
Manuscript ID: 0311002
Počet zobrazení: 5460
Datum publikace:
2011-03-29
Akútna inverzia maternice: analýza 3 prípadov
Erik Dosedla, Dušan Frič, Ján Richnavský, Štefan Lukačín
Actual Gyn 2011, 3, 1-4
Manuscript ID: 0311001
Počet zobrazení: 5859

Volume 2, 2010

Datum publikace:
2010-12-21
MUDr. Jozef Dosedla – priekopník v gynekológii a pôrodníctve
Erik Dosedla
Actual Gyn 2010, 2, 37-38
Manuscript ID: 0210003
Počet zobrazení: 8939
Datum publikace:
2010-12-21
Eklampsia – život ohrozujúci stav
Branislav Murín
Actual Gyn 2010, 2, 32-36
Manuscript ID: 0210011
Počet zobrazení: 7564
Datum publikace:
2010-12-21
Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa
Aleš Sobek jr., Aleš Sobek
Actual Gyn 2010, 2, 26-31
Manuscript ID: 0210009
Počet zobrazení: 5492
Datum publikace:
2010-12-13
Určení rizika spiny bifidy pomocí ultrazvuku v I. trimestru – intrakraniální translucence. Úloha „Dynamic MR“ zobrazení.
Petr Polák, Simona Huspeninová, Dana Kovaříková
Actual Gyn 2010, 2, 21-25
Manuscript ID: 0210005
Počet zobrazení: 6918
Datum publikace:
2010-09-27
Prenatální diagnostika Arnold-Chiari syndromu pomocí multi-slice view 3D/4D utrazvukového zobrazení a MRI (publikace v angličtině)
Robert Dankovcik, Eduard Kucera, Lydia Frigova, Patrik Stovcik, Anna Plichtova, Marek Dudas
Acutal Gyn 2010, 2, 17-20
Manuscript ID: 0210002
Počet zobrazení: 6344
Datum publikace:
2010-07-27
Intrakraniální translucence – pohled na diagnostiku otevřeného spinálního dysrafizmu v I. trimestru
Martin Hynek
Actual Gyn 2010, 2, 10-16
Manuscript ID: 0210008
Počet zobrazení: 8448
Datum publikace:
2010-07-02
Význam nejistoty měření při antenatálním screeningu Downova syndromu
Jaroslav Loucký
Actual Gyn 2010, 2, 5-9
Manuscript ID: 0210007
Počet zobrazení: 5500
Datum publikace:
2010-06-19
Placentárně specifické mikroRNA přítomné v mateřské cirkulaci a jejich potenciální význam pro diagnostiku a predikci těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí
Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová
Actual Gyn 2010, 2, 3-4
Manuscript ID: 0210004
Počet zobrazení: 5546
Datum publikace:
2010-02-05
Správa z 10. konferencie sekcie fetálnej medicíny ČGPS ČLS JEP s medzinárodnou účasťou Praha, 15. januára 2010
Erik Dosedla
Actual Gyn 2010, 2, 1-2
Manuscript ID: 0210001
Počet zobrazení: 5434

Volume 1, 2009

Datum publikace:
2009-11-20
Zpráva z kongresu - 8. Světový kongres fetální medicíny, Portorož, Slovinsko, 27. 6.–2. 7. 2009
Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 66-69
Manuscript ID: 0109016
Počet zobrazení: 5882
Datum publikace:
2009-11-15
Zpráva z kongresu - 19. Světový kongres ISUOG (mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví), Hamburg, 13-17. září 2009
Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 64-65
Manuscript ID: 0109015
Počet zobrazení: 5563
Datum publikace:
2009-10-15
Jak postupovat v prevenci RhD aloimunizace v těhotenství
Pavel Calda, Pavel Čepický
Actual Gyn 2009, 1, 61-63
Manuscript ID: 0109013
Počet zobrazení: 6107
Datum publikace:
2009-10-06
Příčiny, prevence a diagnostika aloimunizace v těhotenství
Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 55-60
Manuscript ID: 0109014
Počet zobrazení: 5589
Datum publikace:
2009-09-18
Vyšetření funkce štítné žlázy v těhotenství; naše výsledky
Drahomíra Springer, Zdenka Límanová, Tomáš Zima, Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 50-54
Manuscript ID: 0109012
Počet zobrazení: 6136
Datum publikace:
2009-06-15
Předčasný porod
Blanka Vavřinková
Actual Gyn 2009, 1, 45-49
Manuscript ID: 0109011
Počet zobrazení: 7196
Datum publikace:
2009-06-15
Změnily se indikace k císařskému řezu?
Taťána Lomíčková
Actual Gyn 2009, 1, 42-44
Manuscript ID: 0109010
Počet zobrazení: 6125
Datum publikace:
2009-06-15
Spontánní porod koncem pánevním a jeho místo v současném porodnictví
Zdeněk Hájek
Actual Gyn 2009, 1, 38-41
Manuscript ID: 0109009
Počet zobrazení: 6181
Datum publikace:
2009-06-15
Cystitis
Lukáš Horčička
Actual Gyn 2009, 1, 34-37
Manuscript ID: 0109008
Počet zobrazení: 5708
Datum publikace:
2009-06-15
Přistupujeme správně k potermínové graviditě?
Tomáš Binder
Actual Gyn 2009, 1, 30-33
Manuscript ID: 0109007
Počet zobrazení: 5850
Datum publikace:
2009-06-15
Efektivita prenatální diagnostiky v České republice
Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Actual Gyn 2009, 1, 25-29
Manuscript ID: 0109006
Počet zobrazení: 5981
Datum publikace:
2009-06-15
Diferenciální diagnostika hyperaktivního měchýře
Jan Zmrhal
Actual Gyn 2009, 1, 21-24
Manuscript ID: 0109005
Počet zobrazení: 5587
Datum publikace:
2009-06-15
Vrozené vady v České republice v období 1994 - 2008: prenatální a postnatální incidence
Antonín Šípek, Vladimír Gregor
Actual Gyn 2009, 1, 16-20
Manuscript ID: 0109004
Počet zobrazení: 6855
Datum publikace:
2009-06-15
Screening karcinomu prsu, situace a perspektivy v České republice
Jan Daneš
Actual Gyn 2009, 1, 11-15
Manuscript ID: 0109003
Počet zobrazení: 5905
Datum publikace:
2009-06-15
Prevence karcinomu děložního hrdla: kdy můžeme očekávat vliv na populační data?
Jiří Sláma
Actual Gyn 2009, 1, 8-10
Manuscript ID: 0109002
Počet zobrazení: 5544
Datum publikace:
2009-06-15
Využití moderních zobrazovacích metod v diagnostice a stagingu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů
Daniela Fischerová, Andrea Burgetová
Actual Gyn 2009, 1, 1-7
Manuscript ID: 0109001
Počet zobrazení: 6740