Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Pozdní zánětlivá komplikace 20 let po aplikaci injekční výplně k augmentaci prsů - kazuistika (publikace v angličtině)
Lukáš Větrovský, Kateřina Kiss, Imrich Kiss, Martina Veselá, Pavla Svobodová, Bohuslav Svoboda
Actual Gyn 2021, 13, 43-47
Datum publikace: 2021-10-05
Manuscript ID: 1321007
Počet zobrazení: 3768
Abstrakt

Augmentace prsů patří mezi jednu z nejžádanějších estetických operací na celém světě. Ačkoliv silikonové implantáty jsou nejpoužívanější metodou ke zvětšení prsů, některé pacientky stále podstupují zákrok pomocí injekčních výplní. I přes výhodu méně invazivního výkonu, injekční materiály často vedou k vážným komplikacím. Prezentujeme kazuistiku pozdní zánětlivé komplikace 20 let po aplikaci neznámého výplňového materiálu. I přes včasnou antibiotickou léčbu se počáteční jednostranná mastitida rozšířila do kontralaterálního prsu a obou supraklavikulárních a axilárních oblastí, vyúsťující k chirurgické revizi a kompletnímu odstranění spotřebované mléčné žlázy bilaterálně. Jedná se o překvapivě rychle se rozvíjející mastitidu dvě desetiletí po aplikaci injekční výplně.

Klíčová slova: augmentace prsů, výplň, injekční materiál, zánětlivá komplikace