Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Aktuální Gynekologie a Porodnictví

ActualGyn.com - Cover
Vážení čtenáři,

časopis Aktuální Gynekologie a Porodnictví (AGP) vychází výhradně v elektronické podobě. Chceme zpřístupnit a uveřejňovat široké spektrum originálních pubikací: původní práce, kazuistiky, přehledové články či dopisy redakci.
Plné texty článků jsou volně přístupné a odpovídají definici BOAI. Uživatelé mohou články volně číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknou, prohledávat a odkazovat na plné texty článků, za předpokladu, že se jedná o nekomerční využití.

Aktuální Gynekologie a Porodnictví (AGP) je dvojjazyčný, česky a agnlicky psaný, recenzovaný časopis, který splňuje všechna kritéria kladená na elektronická média. Publikace v tomto elektronickém časopise jsou zcela plnohodnotné tištěným publikacím.

Review proces v časopise Aktuální Gynekologie a Porodnictví (AGP) je kvalitní, rychlý a efektivní. Autorská práva se řídí platným tiskovým zákonem. Další použití části či celých textů publikovaných v AGP je možné jen se souhlasem vydavatele a s plnohodnotným citováním zdroje.

Těšíme se na Vaše příspěvky.
Za realizační tým a redakční radu

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
šéfredaktor
calda@actualgyn.com