Aktuální

Nejčtenější za 6 měsíců

Datum publikace:
2019-02-25
Těhotenství u ženy s vrozenou vývojovou vadou dělohy - uterus septus communicans cum cervix duplex et vagina septa
Daniela Krupičková
Actual Gyn 2019, 11, 14-17
Manuscript ID: 1018004
Počet zobrazení: 1563
Datum publikace:
2019-02-15
Endometrióza a dyspareunie
Pavel Tomeš
Actual Gyn 2019, 11, 8-13
Manuscript ID: 1018005
Počet zobrazení: 1422
Datum publikace:
2019-02-12
Zpráva z 19. konference fetální medicíny, Praha, leden 2019
Pavel Calda
Actual Gyn 2019, 11, 6-7
Manuscript ID: 1119003
Počet zobrazení: 1291
Datum publikace:
2019-03-19
Extrakorporeální rázová vlna v léčbě vulvodynie. Studie proveditelnosti.
Karel Hurt, Olga Švestková, Michael Halaška, Daniel Driák, Ivana Rakovičová, Martin Musálek, Aneta Krajcová
Actual Gyn 2019, 11, 18-22
Manuscript ID: 1119002
Počet zobrazení: 1229
Datum publikace:
2019-01-25
Tranzientná myeloproliferatívna choroba u novorodenca fenotypovo bez známok Downovho syndrómu: raritná prípadová štúdia (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Zuzana Turcsanyiova, Pavel Calda, Alexandra Kolenova
Actual Gyn 2019, 11, 1-5
Manuscript ID: 1018003
Počet zobrazení: 1104
Datum publikace:
2019-06-07
Chromozomové aberace jako příčina časných reprodukčních ztrát: zhodnocení 233 případů
Natálie Friedová, Romana Mihalová, Lenka Hrčková, Hana Kučerová, Nikola Kaspříková, Mimoza Janashia, Pavel Calda, Antonín Šípek jr.
Actual Gyn 2019, 11, 23-26
Manuscript ID: 1119004
Počet zobrazení: 385
Datum publikace:
2019-07-04
Průzkum míry pracovního vyhoření u nemocničního personálu (publikace v angličtině)
Fatemeh Rezaei, Samira Hedayati, Fatemeh Gholami, Fatemeh Ramezani, Fatemeh Ebadi, Elham Sorkh Savadkouhi, Farkhondeh Seyfi, Maedeh Faraji Douki
Actual Gyn 2019, 11, 27-33
Manuscript ID: 1119001
Počet zobrazení: 140