Aktuální

Nejčtenější za 6 měsíců

Datum publikace:
2020-04-30
Kvalita života českých žen s genitálními bradavicemi
Alena Rosezínová, David Školoudík
Actual Gyn 2020, 12, 29-39
Manuscript ID: 1220012
Počet zobrazení: 1947
Datum publikace:
2020-04-02
Tubární ektopická gravidita s negativním histologickým korelátem: kazuistika a přehled literatury (publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Jaromír Šrámek
Actual Gyn 2020, 12, 25-28
Manuscript ID: 1220009
Počet zobrazení: 1934
Datum publikace:
2020-06-05
Využitie Indol-3-karbinolu a jeho metabolitu 3,3´-diindolylmetánu v gynekológii
Erik Dosedla, Zuzana Turcsányiová
Actual Gyn 2020, 12, 40-45
Manuscript ID: 1220013
Počet zobrazení: 1592
Datum publikace:
2020-08-24
Století změn v porodnictví
Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 52-57
Manuscript ID: 1220014
Počet zobrazení: 634
Datum publikace:
2020-08-19
Kontingentní NIPT screening – výsledky centra prenatální diagnostiky GENNET 2017 – 2019
David Stejskal, Monika Koudová
Actual Gyn 2020, 12, 46-51
Manuscript ID: 1220015
Počet zobrazení: 587
Datum publikace:
2020-09-10
Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (abstrakt z konference)
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 58
Manuscript ID: 1220016
Počet zobrazení: 208