Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Nejčtenější za 6 měsíců

Datum publikace:
2020-08-24
Století změn v porodnictví
Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 52-57
Manuscript ID: 1220014
Počet zobrazení­: 2124
Datum publikace:
2020-08-19
Kontingentní NIPT screening – výsledky centra prenatální diagnostiky GENNET 2017 – 2019
David Stejskal, Monika Koudová
Actual Gyn 2020, 12, 46-51
Manuscript ID: 1220015
Počet zobrazení­: 2034
Datum publikace:
2020-09-10
Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (abstrakt z konference)
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 58
Manuscript ID: 1220016
Počet zobrazení­: 1609
Datum publikace:
2020-11-03
Vzácný případ abdominální gravidity – kazuistika
Jan Přáda, Pavel Calda, Zdeněk Žižka
Actual Gyn 2020, 12, 59-64
Manuscript ID: 1220019
Počet zobrazení­: 1494
Datum publikace:
2020-11-06
Aplikácia antibakteriálneho šicieho materiálu polyglaktínu 910 impregnovaného triklosanom v porovnaní s konvenčným polyglaktínom 910 pri abdominálnej hysterektómii: porovnanie vybraných pooperačných komplikácií (publikace v angličtině)
Erik Dosedla, Ján Richnavský, Zuzana Turcsányiová, Zuzana Ballová, Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 65-69
Manuscript ID: 1220018
Počet zobrazení­: 1271
Datum publikace:
2020-12-14
Paliativní, MRI řízená, intenzitou modulovaná radiační terapie (IMRT) pro lokálně recidivující karcinom endometria (publikace v angličtině)
Yukihiro Hama, Etsuko Tate
Actual Gyn 2020, 12, 70-74
Manuscript ID: 1220020
Počet zobrazení­: 607