Aktuální

Nejčtenější za 6 měsíců

Datum publikace:
2020-03-10
Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 17-19
Manuscript ID: 1220010
Počet zobrazení: 9793
Datum publikace:
2020-03-20
Predikce předčasného porodu – cervikometrie a biomarkery
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 20-24
Manuscript ID: 1220008
Počet zobrazení: 1537
Datum publikace:
2020-01-16
Co dělá těhotnou ženu s mastocytózou vysoce rizikovou pacientkou? (publikace v angličtině)
Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Luka Matak, Petrana Beljan, Marko Dragić
Actual Gyn 2020, 12, 2-5
Manuscript ID: 1119010
Počet zobrazení: 1527
Datum publikace:
2020-01-23
Využití NIPT při definovaném hraničním výsledku konvenčního screeningu dle Doporučení ČSKB a SLG a možnosti úhrady v roce 2020 (abstrakt z konference)
Drahomíra Springer, Jaroslav Loucký, Vladimír Gregor, David Čutka, David Stejskal
Actual Gyn 2020, 12, 8
Manuscript ID: 1220004
Počet zobrazení: 1424
Datum publikace:
2020-01-24
Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu (abstrakt z konference)
Tereza Tesaříková, Romana Gerychová, Hana Jičínská, Jiří Navrátil, Petr Janků
Actual Gyn 2020, 12, 11
Manuscript ID: 1220005
Počet zobrazení: 1314
Datum publikace:
2020-01-20
Evolúcia človeka a cisársky rez (abstrakt z konference)
Erik Dosedla, Pavel Calda
Actual Gyn 2020, 12, 6
Manuscript ID: 1220001
Počet zobrazení: 1278
Datum publikace:
2020-01-23
Kontingenční NIPT screening (výsledky - Gennet, s.r.o. 2017-2019) - abstrakt z konference
David Stejskal, et al.
Actual Gyn 2020, 12, 7
Manuscript ID: 1220002
Počet zobrazení: 1257
Datum publikace:
2020-01-15
Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky (abstrakt z konference)
Milan Macek jr.
Actual Gyn 2020, 12, 1
Manuscript ID: 1119012
Počet zobrazení: 1133
Datum publikace:
2020-01-24
Vertikální přenos, profylaxe a život s HIV (abstrakt z konference)
Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 10
Manuscript ID: 1220006
Počet zobrazení: 1033
Datum publikace:
2020-02-20
Chceme znát náhodné chromozomové nálezy u plodu?
Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek
Actual Gyn 2020, 12, 12-16
Manuscript ID: 1220007
Počet zobrazení: 1027