Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Šéfredaktor

Prof. Pavel Calda
E-mail: calda@actualgyn.com

Editoři

MUDr. Marian Kacerovský, PhD.
MUDr. Jiří Sláma, PhD.

Redakční rada Redakční rada

Vedoucí redaktor slovenské redakce: MUDr. Erik Dosedla, Prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MUDr. Ján Richnavský, PhD.
Perinatální medicína: prof. Karel Maršál (Lund, Sweden), Michael Y. Divon, MD (New York, USA), Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. MBA, Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Prof. MUDr. Pavel Calda, PhD., Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
Ultrazvuková diagnostika: prof. Karel Maršál (Lund, Sweden), MUDr. Karel Hodík, PhD., MUDr. Ladislav Krofta, CSc., Dr. Marcin Wiechec (Krakow, Polsko)
Gynekologie dětí a dospívajících: Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Gynekologická endoskopie: Doc. MUDr. David Kužel, CSc.
Asistovaná reprodukce: Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., MUDr. Karel Řežábek, CSc., RNDr. Martina Putzová, PhD.
Gynekologická endokrinologie: Doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc., MUDr. Michael Fanta, PhD.
Plánované rodičovství a sexuální výchova: MUDr. Radim Uzel, CSc.
Onkogynekolgie: MUDr. Daniela Fischerová, PhD., Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Fetální medicína: Prof. MUDr. Pavel Calda, PhD., MUDr. Karel Hodík, PhD., MUDr. Antonín Šípek, CSc.
Psychosomatika v gynekologii a porodnictví: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Porodnická analgezie a anestezie: MUDr. Jan Bláha
Klimakterická medicína: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Urogynekologie: Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Postgraduální vzdělávání a standardy: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ambulantní gynekologie: MUDr. Josef Cindr, prim. MUDr. Jaroslav Pihrt
Senologie: Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Internet a elektronická media: MUDr. Kamil Švabík
Laboratorní diagnostika: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA

Seznam recenzentů časopisu Aktuální gynekologie a porodnictví (klikni zde) Redakční rada