Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Šéfredaktor

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
E-mail: calda@actualgyn.com

Editoři

prof. MUDr. Marian Kacerovský, PhD.
prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD.
MUDr. Martin Hynek

Redakční rada Redakční rada

Vedoucí redaktor slovenské redakce: MUDr. Erik Dosedla, Prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
Perinatální medicína: Michael Y. Divon, MD (New York, USA), Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. MBA, Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Prof. MUDr. Pavel Calda, PhD., Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
Ultrazvuková diagnostika: MUDr. Karel Hodík, PhD., prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., Dr. Marcin Wiechec (Krakow, Polsko), MUDr. František Grochal (Slovensko)
Gynekologie dětí a dospívajících: as. MUDr. Jana Skřenková, prim. MUDr. Leoš Teslík, IFEPAG
Gynekologická endoskopie: Prof. MUDr. David Kužel, CSc., prof. MUDr. Michal Mára, PhD.
Asistovaná reprodukce: Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., MUDr. Karel Řežábek, CSc., RNDr. Martina Putzová, PhD., MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., MUDr. Petr Uher, PhD.
Gynekologická endokrinologie: Prof.. MUDr. Taťána Rešlová, CSc., Doc. MUDr. Michael Fanta, PhD.
Plánované rodičovství a sexuální výchova: doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Onkogynekolgie: prof. MUDr. Daniela Fischerová, PhD., Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Fetální medicína: Prof. MUDr. Pavel Calda, PhD., MUDr. Karel Hodík, PhD., as. MUDr. Jiří Vojtěch, PhD.
Genetika: prof. MUDr. Milan Macek,DrSc., prim. MUDr. Antonín Šípek, PhD., prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
Psychosomatika v gynekologii a porodnictví: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
Porodnická analgezie a anestezie: prof. MUDr. Jan Bláha, PhD.
Klimakterická medicína: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Urogynekologie: Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Postgraduální vzdělávání a standardy: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., Dr. Joan Sabria, Ph.D. (Barcelona, Španělsko)
Ambulantní gynekologie: MUDr. Josef Cindr, prim. MUDr. Jaroslav Pihrt, MUDr. Hana Hrbáčková
Senologie: Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Internet a elektronická media: Doc. MUDr. Kamil Švabík, PhD.
Laboratorní diagnostika: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA
Intrauterinní a reprodukční chirurgie: MUDr. Lubomír Mikulášek

Čestní členové: † prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., † prof. Karel Maršál (Lund, Sweden)

Seznam recenzentů časopisu Aktuální gynekologie a porodnictví (klikni zde) Redakční rada