Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Predčasný odtok plodovej vody v termíne a jeho postavenie v Robsonovej klasifikácií rodičiek
Jozef Záhumenský, Petra Pšenková, Jana Sládkovičová
Actual Gyn 2019, 11, 45-50
Datum publikace: 2019-11-28
Manuscript ID: 1119008
Počet zobrazení: 6724
Abstrakt

Úvod: Robsonova klasifikácia rodičiek nemá samostatnú kategóriu pre predčasný odtok plodovej vody (PROM) v termíne pôrodu. V našej štúdií sme chceli overiť, nakoľko sa odlišujú rodičky s PROM od rodičiek so spontánnym nástupom činnosti a od skupiny indukovaných rodičiek. 

Materiál a metodika: Do štúdie sme zahrnuli rodičky, ktoré porodili na našej klinike v období od 1.1.2018 do 30.9.2019. Na základe dokumentácie sme vybrali skupinu rodičiek v termíne, jeden plod hlavičkou a rozdelili sme ich na skupiny podľa dôvodu prijatia – spontánny nástup kontrakcií, spontánny odtok plodovej vody alebo indukcia pôrodu. Zvlášť sme hodnotili prvorodičky a viacrodičky bez anamnézy cisárskeho rezu. 

Výsledky: Frekvencia cisárskych rezov v skupine prvorodičiek prijatých s PROM bola 14,7 %, v skupine prijatých s rozvinutou činnosťou bola 8,0 % (OR: 0,51; 95% CI: 0,37 – 0,70; p < 0,0001), v skupine žien s indukciou pôrodu bola 20,7 % (OR: 1,51; 95% CI: 1,08 – 2,12; p = 0,0156). Cisárske rezy z indikácie nepokračujúci pôrod tvorili v skupine žien s PROM 10,6 % pôrodov, v skupine s rozvinutou činnosťou 5,4 % pôrodov (OR: 0,48; 95% CI: 0,33 – 0,71; p = 0,0002), v skupine s indukciou pôrodu 13,3 %, rozdiel nebol štatisticky významný. Z indikácie hypoxia nebol rozdiel významný medzi PROM a spontánnym začiatkom pôrodu (3,6 % vs 2,3 %), ale oproti indukcii pôrodu (7,1 %) bol rozdiel významný (OR: 2,03; 95% CI: 1,11 – 3,70; p = 0,0217). Podobné výsledky sme zaznamenali aj v skupine viacrodičiek.

Záver: Skupina rodičiek s predčasným odtokom plodovej vody vykazuje rozdielne výsledky ukončenia pôrodu aj u prvorodičiek aj u viacrodičiek a zaslúžila by si samostatnú skupinu v Robsonovej klasifikácií.

Klíčová slova: predčasný odtok plodovej vody (PROM), cisársky rez, Robsonova klasifikácia