Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Hereditární riziko ovariálního karcinomu a profylaktická opatření
Jiří Presl, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy
Actual Gyn 2018, 10, 14-18
Datum publikace: 2018-04-16
Manuscript ID: 0917010
Počet zobrazení: 8274
Abstrakt

Ovariální karcinom je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Sporadické karcinomy tvoří většinu z diagnostikovaných případů. Hereditární formy, podmíněné zejména mutací v BRCA genech, pak tvoří kolem 15 – 20 % případů. Každé komplexní onkologické centrum by mělo disponovat definovaným systémem odborných ambulancí, které by zajišťovaly specializované dispenzarizační programy, konzultační činnost a indikace profylaktických operačních výkonů.

Klíčová slova: ovariální karcinom, BRCA mutace, profylaktická operace