Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2016, 8, 8
Datum publikace: 2016-02-08
Manuscript ID: 0816003
Počet zobrazení: 8312
Abstrakt

Abstrakt z 16. konference fetální medicíny konané 15. ledna 2016 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce