Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Proč bychom měli přijmout nová mezinárodní kritéria pro diagnózu gestačního diabetes mellitus?
Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Kateřina Andělová
Actual Gyn 2014, 6, 95-99
Datum publikace: 2014-11-13
Manuscript ID: 0614041
Počet zobrazení: 5647
Abstrakt

V České republice je od roku 2008 zaveden celoplošný screening gestačního diabetes mellitus u těhotných žen. Od roku 2014 jsou však výsledky orálního glukózového tolerančního testu (oGTT), který je součástí screeningu, hodnoceny podle dvojích kritérií. Zatímco diabetologové a biochemici nově postupují podle doporučení Mezinárodní asociace pro studium diabetu v těhotenství (IADPSG), přejatého v řadě zemí a také WHO v roce 2013, čeští gynekologové zůstávají u původních diagnostických kritérií z roku 2008. Článek rozebírá nejdůležitější argumenty proti přijetí nových kritérií a vysvětluje důležitost jednotného postupu při screeningu a sledování gestačního diabetes mellitus.

Klíčová slova: gestační diabetes mellitus, screening, orální glukózový toleranční test