Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Abrupce placenty vedoucí k intrauterinnímu úmrtí plodu v graviditě 33. týdne
Aneta Drobníková
Actual Gyn 2018, 10, 1-3
Datum publikace: 2018-02-05
Manuscript ID: 0917007
Počet zobrazení: 28577
Abstrakt

Abrupce placenty je velmi závažnou komplikací druhé poloviny těhotenství. Jedná se o stav, který ohrožuje rodičku život ohrožujícím krvácením, nejčastěji s přidruženým syndromem diseminované intravaskulární koagulace. Plod je ohrožen prematuritou, hypoxií a v nejtěžších případech i intrauterinním úmrtím. Ačkoliv jsou v literatuře popisovány rizikové faktory vedoucí k předčasnému odloučení lůžka, mnohdy je příčina neznámá. Tato kazuistika demonstruje případ závažné abrupce placenty u pacientky, která neměla rizikové faktory. V průběhu abrupce placenty se u pacientky rozvinula diseminovaná intravaskulární koagulace a antenatální intrauterinní úmrtí plodu.

Klíčová slova: abrupce placenty, diseminovaná intravaskulární koagulace, intrauterinní úmrtí plodu