Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Paliativní, MRI řízená, intenzitou modulovaná radiační terapie (IMRT) pro lokálně recidivující karcinom endometria (publikace v angličtině)
Yukihiro Hama, Etsuko Tate
Actual Gyn 2020, 12, 70-74
Datum publikace: 2020-12-14
Manuscript ID: 1220020
Počet zobrazení: 7027
Abstrakt

Léčba lokální recidivy po resekci karcinomu endometria je komplikovaná. MRI asistovanou, intenzitou modulovanou radiační terapií (IMRT) je možné aplikovat vysoké dávky záření do nádorů za současné ochrany okolní, normální tkáně. Referujeme případ 64leté ženy s lokální recidivou a malými plicními metastázami po resekci časného karcinomu endometria. Vzhledem k tomu, že pacientka odmítla chemoterapii, byla ke zmírnění dysurie a hematurie provedena vysokodávkovaná IMRT (66 Gy ve 33 frakcích s maximem 82 Gy). Po terapii byl průběh bez komplikací a obtíže ustoupily po jednom měsíci léčby. Dle MRI bylo prokázáno, že lokálně recidivující nádor úplně zmizel 6 měsíců po IMRT a nepodařilo se ho prokázat ani rok po léčbě. Závěrem lze říci, že se jedná o první zprávu o MRI asistované IMRT pro lokálně recidivující karcinom endometria po chirurgické resekci. Vysoko dávkovaná, MRI asistovaná IMRT vedla k úlevě od příznaků, ke zvládnutí lokální recidivy, přičemž toxicita související s léčbou byla minimální.

Klíčová slova: karcinom endometria, recidiva, radioterapie, podpůrná léčba