Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Průzkum míry pracovního vyhoření u nemocničního personálu (publikace v angličtině)
Fatemeh Rezaei, Samira Hedayati, Fatemeh Gholami, Fatemeh Ramezani, Fatemeh Ebadi, Elham Sorkh Savadkouhi, Farkhondeh Seyfi, Maedeh Faraji Douki
Actual Gyn 2019, 11, 27-33
Datum publikace: 2019-07-04
Manuscript ID: 1119001
Počet zobrazení: 6833
Abstrakt

Úvod: Tato studie byla provedena s cílem zjistit míru vyhoření u pracovníků v nemocnici Babol, stejně jako zjistit kvalitu práce, mírz sociální podpory a sebehodnocení personálu. 

Metody: V této studii byl demografický informační dotazník distribuován interně mezi 130 nemocničními pracovníky. Maslachův "Burnout Inventory" (MBI) byl použit k měření závažnosti pracovního vyhoření. Maslachova škála profesního vyhoření obsahuje emocionální vyčerpání, depersonalizaci osobnosti a snížení osobní přiměřenosti s Likertovou škálou prováděnou softwarem SPSS 21 a popisně analytickými testy. 

Zjištění: Co se týče míry vyhoření z povolání, bylo dosaženo 31,78 ± 8,726 z celkového skóre 54 a osobnostní depersonalizace bylo dosaženo 5,70 ± 5,44 z celkového skóre 30. Byla zjištěna významná korelace mezi pracovním vyhořením a pohlavím, pracovní anamnézou, rodinným stavem, povoláním a pracovní zkušeností zaměstnanců (p < 0,05 a r = -0,608) a osobnostní depersonalizací (p = 0,000 a r = -0,357). 

Závěr: Celková míra pracovního vyhoření u zaměstnanců se týkala emočního vyčerpání (mírné), osobnostní depersonalizace (nízká) a osobní přiměřenosti (nízká).

Klíčová slova: pracovní vyhoření, osobnostní depersonalizace, emoční vyčerpání, osobní přiměřenost