Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Predikce předčasného porodu – cervikometrie a biomarkery
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2020, 12, 20-24
Datum publikace: 2020-03-20
Manuscript ID: 1220008
Počet zobrazení: 15028
Abstrakt

Předčasný porod je hlavní příčinou novorozenecké morbidity a mortality. Vhodným posouzením anamnestických dat, délky děložního hrdla a biomarkerů lze predikovat předčasný porod a zvolit adekvátní management. Tento přístup snižuje počet nežádoucích intervencí a zlepšuje perinatologické výsledky.

Klíčová slova: předčasný porod, cervikometrie, biomarkery