Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Přínos a limity moderních zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT) v onkogynekologii
Andrea Burgetová, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2013, 5, 52-57
Datum publikace: 2013-10-11
Manuscript ID: 0513012
Počet zobrazení: 6466
Abstrakt

Cílem je ukázat optimální využití počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a PET/CT (fúze počítačové emisní tomografie a CT) v předoperačním (klinickém) stagingu, plánování léčby a dispenzarizaci onkogynekologických pacientek se zhoubnými nádory děložního hrdla, těla a ovarií. Podáváme přehled o možnostech a limitech jednotlivých zobrazovacích modalit komplementárních k ultrazvukovému vyšetření, které zůstává metodou první volby v zobrazení v gynekologii. Práce by měla být vodítkem pro kliniky, jak využívat dané techniky efektivně.

Klíčová slova: CT, MR, PET/CT, karcinom děložního hrdla, karcinom endometria, karcinom ovaria