Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Vzácný případ abdominální gravidity – kazuistika
Jan Přáda, Pavel Calda, Zdeněk Žižka
Actual Gyn 2020, 12, 59-64
Datum publikace: 2020-11-03
Manuscript ID: 1220019
Počet zobrazení: 8613
Abstrakt

Abdominální gravidita je velmi vzácným typem ektopické gravidity. Její výskyt činí jen asi 1 % případů ektopické gravidity, je však nezbytnou součástí diferenciálně diagnostického algoritmu těhotenství nejasné lokalizace. Stejně jako může být pestrá klinická symptomatologie, velmi se od sebe liší i rizikovost a řešení jednotlivých případů, a to dle konkrétního místa implantace fertilizovaného oocytu. Tento článek popisuje diagnostický proces a následný management případu abdominální gravidity lokalizované mezi střevní kličky v levém podžebří.

Klíčová slova: ektopická gravidita, abdominální gravidita, gravidita nejasné lokalizace, PUL