Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Srovnání těhotenských a porodních výsledků ve dvou porodnicích v roce 2017: v nemocnici v Havlíčkově Brodě (Česká republika) a nemocnice Letsholathebe II Memorial Hospital (Maun, Botswana) - publikace v angličtině
Ephraim Makgotla Keoagile Kaone Rametse
Actual Gyn 2021, 13, 21-25
Datum publikace: 2021-04-28
Manuscript ID: 1321003
Počet zobrazení: 6294
Abstrakt

Cíl studie: Studie má za cíl porovnat výsledky těhotenské péče v porodnici v zemi s vysokým ekonomickým příjmem a v porodnici v zemi se středním ekonomickým příjmem s možností nalézt zdokonalení v této oblasti.

Typ studie: Průřezová studie, původní práce
 
Název a sídlo pracoviště: Nemocnice Havlíčkův Brod a Letsholathebe II Memorial Hospital
 
Materiál a postupy: Tato průřezová studie porovnává výsledky těhotenské péče ve dvou zkoumaných institucích pomocí statistik z registrů porodů zmíněných institucí společně s poznatky, které autor získal během působení v obou centrech. Přehled literatury byl použit k ověření získaných výsledků. 
 
Výsledky: Letsholathebe II Memorial Hospital disponuje výrazně vyšším počtem porodů stejně jako počtem mrtvě narozených dětí než nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zjištěna byla také vyšší míra preeklampsie a porodů, jenž proběhly ještě před příjmem v nemocnici. V Nemocnici Havlíčkův Brod byla pozorována vyšší míra poporodního krvácení, diagnostikované anémie a případů zadržené placenty, jenž zapříčiňují komplikace při porodech. Četnost provedení císařských řezů, míra počtu mateřské úmrtnosti a také časného úmrtí novorozenců byla srovnatelná v obou nemocnicích.
 
Závěr: Zatímco každé z center mělo své nedostatky, nejdůležitější faktory - mateřská úmrtnost a časná neonatální úmrtnost byly podobné a přijatelné. Toto se ukázalo jako skutečnost i přes rozdíly mezi centry v demografii, geografii, ekonomice a jiných faktorech.
Klíčová slova: země s vysokými příjmy, země se středními příjmy, výsledky těhotenské péče, mrtvorozenost