Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Aktuální data mortality a dlouhodobého vývoje dětí narozených na hranicích viability
Blanka Zlatohlávková
Actual Gyn 2014, 6, 17-18
Datum publikace: 2014-02-06
Manuscript ID: 0614011
Počet zobrazení: 6491
Abstrakt

Dopis redakci