Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Současné trendy v diagnostice a léčbě trofoblastické nemoci
F. Hron, J. Feyereisl, M. Korbel, P. Šafář
Actual Gyn 2014, 6, 63-66
Datum publikace: 2014-07-25
Manuscript ID: 0614018
Počet zobrazení: 6155
Abstrakt

Trofoblastická nemoc představuje velmi heterogenní skupinu benigních i vysoce maligních stavů. Hlavní společnou charakteristikou je nízká incidence onemocnění v populaci, která může vést k diagnostickým rozpakům a závažným terapeutickým chybám. Současným cílem specializovaných center v Evropě i ve zbytku světa je stanovit jasná kritéria, která budou zárukou adekvátní léčby a porovnatelných výsledků. Článek přináší aktuální pohled na postavení chemoterapie a dalších léčebných modalit v léčbě trofoblastické nemoci.

Klíčová slova: trofoblast, molární těhotenství, chemoterapie, léčba