Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Pseudomyxoma peritonei
Roman Kocián
Actual Gyn 2013, 5, 10-13
Datum publikace: 2013-03-06
Manuscript ID: 0513002
Počet zobrazení: 8512
Abstrakt

Pseudomyxoma peritonei je vzácný klinický syndrom; nádorový proces, pro který je charakteristické hromadění mucinózního ascitu a peritoneálních implantátů v břišní dutině. Primárním zdrojem je téměř vždy low grade mucinózní tumor apendixu. Jedná se o pomalu progredující, nízce agresivní, ale smrtící onemocnění s častými recidivami. Optimálním léčebným postupem je kompletní chirurgická cytoredukce (CRS) v kombinaci s peroperačně aplikovanou intraperitoneální hypertermickou chemoterapií (HIPEC) – tzv. Sugarbakerova metoda.

Klíčová slova: PMP – pseudomyxoma peritonei, low grade mucinózní tumor apendixu, mucinózní ascites, chirurgická cytoredukce, intraperitoneální hypertermická chemoterapie, Sugarbakerova metoda