Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci?
Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 13-17
Datum publikace: 2016-02-16
Manuscript ID: 0816013
Počet zobrazení: 21227
Abstrakt

V Brazílii ohlásili rychlý nárůst případů mikrocefalie, které se dávají do souvislosti s infekcí virem Zika. Jsou pochybnosti o metodice diagnostiky případů mikrocefalie, na druhé straně bylo publikováno několik kazuistik s průkazem Zika viru u postižených těhotných a plodů. Příčinnou souvislost mezi infekcí Zika virem a postižením plodu se přesvědčivě prokázat dosud nepodařilo. Na základě velmi slabé evidence byla nastartována globální kampaň směřující k zlepšení diagnostiky, prevence a eventuálně i léčby Zika virové infekce.  Pokud lze onemocnění virem Zika dávat do souvislosti s onemocněním plodu v děloze, potom budou potřeba dobře provedené studie (ne kazuistiky), které doloží souvislost mezi tímto onemocněním a změnami u plodu. Současně bude potřeba stanovit, v kolika procentech případů dojde k přenosu na plod v děloze a jaká je pravděpodobnost, že plod opravdu onemocní.  Ohrožení těhotných Zika virem je sice reálné, ale stále se může jednat o koincidenci a fikci.

Klíčová slova: Zika virus, mikrocefalie, ultrazvuk, prenatální diagnostika, vertikální přenos