Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Cerkláž ve Fakultní nemocnici Ostrava
Petr Vašek, Igor Michalec
Actual Gyn 2014, 6, 60-62
Datum publikace: 2014-07-11
Manuscript ID: 0614023
Počet zobrazení: 6723
Abstrakt

Cíl studie: zhodnocení efektivity cerkláže dle McDonalda ve Fakultní nemocnici Ostrava v období 1/2007 – 3/2014.
Typ studie: retrospektivní studie
Název a sídlo pracoviště: Porodnicko–gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Metodika: retrospektivní analýza provedených cerkláží ve Fakultní nemocnici Ostrava a rozbor výsledků takto ošetřených gravidit. Kritériem úspěšnosti byl stanoven porod po ukončeném 34. týdnu gravidity.
Závěr: ve sledovaném období bylo indikováno devět cerkláží – 7 terapeutických a 2 záchranné. Výkony byly provedeny mezi 18. a 25. týdnem gravidity. Tři pacientky již měly v minulosti cerkláž provedenu. 57 % takto ošetřených těhotných porodilo po ukončeném 34. týdnu gravidity. Pouze v jednom případě (11,1 %) byla cerkláž neúspěšná a těhotenství skončilo potratem. Průměrná doba mezi provedením cerkláže a porodem činila 69 dnů.

Klíčová slova: cerkláž, předčasný porod, inkompetence hrdla děložního