Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Manažment závažnej prvotrimestrálne vzniknutej intrahepatálnej cholestázy tehotných - kazuistika a prehľadový článok
Marcela Ňachajová, Petra Turňová, Erik Kúdela, Zuzana Laučeková, Štefan Novysedlák, Kamil Biringer
Actual Gyn 2021, 13, 17-20
Datum publikace: 2021-02-25
Manuscript ID: 1321002
Počet zobrazení: 5954
Abstrakt

Intrahepatálna cholestáza tehotných predstavuje najčastejšiu hepatálnu poruchu v gravidite. Predstavujeme prípad raritnej prvotrimestrálne vzniknutej intrahepatálnej cholestázy s koexistenciou primárnej biliárnej cholangoitídy. Kombinácia ochorení viedla k výraznej elevácii žlčových kyselín. Po štandardnej kombinácii ursodeoxycholovej kyseliny a S-adenyl methioninu bol do liečby pridaný Rifampicin. Tehotenstvo bolo ukončené v 30. týždni  pre opätovný závažný nárast žlčových kyselín cisárskym rezom. Postpartálne sa pokračovalo v liečbe ursodeoxycholovou kyselinou s poklesom žlčových kyselín.

Klíčová slova: intrahepatálna cholestáza tehotných, primárna biliárna cholangoitída, ursodeoxycholová kyselina, S-adenyl methionin, Rifampicin