Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prenatálna diagnostika a intrauterinný manažment raritného prípadu Beckwith-Wiedemannovho syndrómu so znakmi Perlmanovho syndrómu (abstrakt z konference)
M. Bártová, V. Ferianec, M. Križko jr., P. Papcun, M. Redecha jr., K. Holomáň
Actual Gyn 2014, 6, 9
Datum publikace: 2014-01-30
Manuscript ID: 0614005
Počet zobrazení: 6495
Abstrakt

Abstrakt z 14. konference fetální medicíny konané 10. ledna 2014 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce