Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu (abstrakt z konference)
Tereza Tesaříková, Romana Gerychová, Hana Jičínská, Jiří Navrátil, Petr Janků
Actual Gyn 2020, 12, 11
Datum publikace: 2020-01-24
Manuscript ID: 1220005
Počet zobrazení­: 5991
Jak citovat tento článek: Tesaříková T, Gerychová R, Jičínská H, Navrátil J, Janků P. Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu. Actual Gyn. 2020;12:11
Abstrakt
Abstrakt z 20. celostátní konference fetální medicíny konané 17. ledna 2020 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce

Fetální dysrytmie jsou abnormality srdeční frekvence nebo srdečního rytmu plodu. Většina dysrytmií se manifestuje jako nepravidelný srdeční rytmus ve strukturálně neporušené srdeční tkáni, má benigní charakter a odezní spontánně. Tachyarytmie vyžadují rychlou diagnostiku a zahájení léčby, jelikož jsou potenciálně život ohrožující.
Závažná supraventrikulární tachyarytmie se známkami srdečního selhávání a hydropsem plodu byla v minulém roce úspěšně vyléčena na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Případ byl zajímavý nezvykle dlouhou dobou trvání prenatální léčby a výbornou aktivitou plodu i přes výše uvedený stav.
Prenatální terapie takto závažných fetálních dysrytmií vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci perinatologů, dětských i dospělých kardiologů, intenzivistů a neonatologů. Pro dosažení efektivní koncentrace léčiv k arytmologické stabilizaci plodu je nutno pacientce podávat dávky supramaximální, léky kombinovat a při refrakterních dysrytmiích zvážit i podání léčiv přímo plodu. Monitorací vitálních funkcí, EKG, sérových koncentrací léčiv, iontů, hormonů a ledvinných funkcí matky lze však dosáhnout takovou léčbou pozitivního efektu pro plod.