Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Vulvodynie z pohledu algeziologa
Pavlína Nosková
Actual Gyn 2012, 4, 88-93
Datum publikace: 2012-10-22
Manuscript ID: 0412014
Počet zobrazení: 9106
Abstrakt

Vulvodynie  představuje z pohledu algeziologa složitý chronický bolestivý syndrom.
Léčba je komplexní a základem je multidisciplinární přístup s aktivní účastí pacientky. Je třeba využít všech současných dostupných metod, kterými jsou režimová opatření, farmakologická léčba, fyzioterapie, psychoterapie a intervenční postupy.

Klíčová slova: vulvodynie, chronická bolest, neuropatická bolest, adjuvantní léčiva