Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Využitie Indol-3-karbinolu a jeho metabolitu 3,3´-diindolylmetánu v gynekológii
Erik Dosedla, Zuzana Turcsányiová
Actual Gyn 2020, 12, 40-45
Datum publikace: 2020-06-05
Manuscript ID: 1220013
Počet zobrazení: 9238
Abstrakt

Indol-3-karbinol je fytochemická látka získaná z kapustovitých rastlín. Po jeho konzumácii v kyslom prostredí žalúdka vznikajú viaceré oligomerické zložky s rôznou biologickou účinnosťou, medzi nimi aj 3,3´-diindolylmetán. Vyznačujú sa antiestrogénovou a antiproliferačnou aktivitou. Štúdie priniesli pozitívne výsledky pri skúmaní efektu indol-3-karbinolu a jeho metabolitu 3,3´-diindolylmetánu v súvislosti s rôznymi onkologickými ochoreniami, pri dysplastických léziach cervixu, vulvárnej intraepiteliálnej neoplázii, či bunkách karcinómu prsníka. Priaznivým ovplyvnením metabolizmu estrogénov, metabolizmu glukózy a znížením inzulínovej rezistencie sa zdá byť nádejnou doplnkovou liečbou pri syndróme polycystických ovárií, či iných hormonálnych poruchách. Užívanie indol-3-karbinolu sa považuje za bezpečné, bez výskytu závažných nežiadúcich účinkov. Cieľom článku bolo zhrnúť aktuálne poznatky účinku indol-3-karbinolu a jeho metabolitov.

Klíčová slova: indol-3-karbinol, 3,3´-diindolylmetán, karcinóm, syndróm polycystických ovárií