Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Screening preeklampsie – pravda nebo fikce?
Peter Bisták
Actual Gyn 2017, 9, 5-9
Datum publikace: 2017-04-11
Manuscript ID: 0816027
Počet zobrazení: 16402
Abstrakt

Preeklampsie je pro těhotenství specifické multiorgánové onemocnění nejasné etiologie, které se podílí značnou měrou na mateřské a novorozenecké morbiditě a mortalitě, a proto je objektem mnoha studií. Následující článek si klade za úlohu nastínit určité aspekty problematiky tohoto onemocnění a současné možnosti predikce a prevence s jejich ověřením v klinické praxi na okresní úrovni v menší retrospektivní "Třebíčské studii", z které vyplývá, že screening preeklampsie má smysl.

Klíčová slova: screening preeklampsie, těhotenství, predikce, prevence