Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prvotrimestrální screening preeklampsie (abstrakt z konference)
L. Hympánová, J. Vojtěch, L. Hašlík, L. Haaková, L. Krofta, A. Kestlerová, V. Novotná, J. Feyereisl
Actual Gyn 2015, 7, 5
Datum publikace: 2015-01-14
Manuscript ID: 0715004
Počet zobrazení: 8637
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce