Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Rekurentný postradiačný angiosarkóm prsníka s metastázou v kontralaterálnom prsníku (publikace v angličtině)
Eva Kúdelová, Marek Smolár, Jaroslav Lúčan, Erik Kúdela, Ľudovít Laca
Actual Gyn 2021, 13, 32-35
Datum publikace: 2021-05-12
Manuscript ID: 1321004
Počet zobrazení: 5791
Abstrakt

Angiosarkómy prsníka predstavujú hlavný histologický podtyp všetkých sarkómov prsníka a tvoria < 1% všetkých nádorov mäkkých tkanív. Angiosarkómy vznikajú z vaskulárneho endotelu a môžu vzniknúť de novo (primárny angiosarkóm) alebo v dôsledku rádioterapie alebo chronického lymfedému po axilárnej disekcii - Stewart-Treversov syndróm. Odhadovaný výskyt postradiačného angiosarkómu je 0,05 - 0,5 %. Postradiačný angiosarkóm sa zvyčajne vyskytuje u starších žien (60 - 70 rokov) a je to zriedkavý, agresívny nádor so zlou prognózou charakterizovaný vysokou mierou lokálnej recidívy. V našom článku uvádzame prípad rekurentného postradiačného angiosarkómu prsníka s metastázou v kontralaterálnom prsníku.

Klíčová slova: karcinóm prsníka, rádioterapia, angiosarkóm