Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Co nám přinesla nová kritéria pro hodnocení GDM? (abstrakt z konference)
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Actual Gyn 2016, 8, 59
Datum publikace: 2016-11-01
Manuscript ID: 0816023
Počet zobrazení­: 9523
Jak citovat tento článek: Šmrhová-Kovács T, Calda P. Co nám přinesla nová kritéria pro hodnocení GDM? Actual Gyn. 2016;8:59
Abstrakt

Abstrakt z konference Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví konané 15. - 17. září 2016 v Olomouci


V naší prezentaci uvádíme výsledky porovnání dvou souborů gravidních žen z naší ambulance. První skupinu tvoří ženy, které měly oGTT vyhodnocené ještě dle starých kritérií (do 31. 3. 2014). Druhá kohorta zahrnuje ženy s novými hranicemi glykemií v tříbodovém testu s podáním 75 g glukózy. Porovnávali jsme glykemii nalačno, oGTT, BMI matek na začátku těhotenství, jejich přírůstek na váze do porodu, způsob porodu. U plodů jsme hodnotili hmotnost ve 20.–22. týdnu, 30.-31. týdnu gravidity a porodní hmotnost dětí.