Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prevalence a antibiotická citlivost Streptococcus agalactiae (GBS) u gravidních v Libereckém kraji
Roman Čeloud, Michal Koucký, Dagmar Zemanová, Jiří Pavlásek
Actual Gyn 2022, 14, 2-5
Datum publikace: 2022-02-11
Manuscript ID: 1422001
Počet zobrazení: 2157
Abstrakt

Kolonizace vaginy a rekta těhotných bakterií Streptococcus agalactiae (GBS) představuje riziko infekce matky, plodu nebo novorozence s potenciálně závažným průběhem a komplikacemi. V České republice je zaveden celoplošný screening na tuto bakterii u všech těhotných žen. Toto sdělení pojednává o prevalenci a citlivosti na antibiotika GBS u gravidních žen. Hodnotili jsme prevalenci kolonizace z let 2013 až 2020. Dále od poloviny roku 2019 začalo testování antibiotické citlivosti u všech GBS pozitivních kultur. Průměrná prevalence GBS vyšla 19,77%. Rezistence na penicilin (ampicilin) odpovídá 0,65%, na klindamycin 15,52% , na erytromycin 20,45% a na vankomycin 0%.

Klíčová slova: Streptococcus agalactiae, GBS, rezistence, prevalence, Group B Streptococcus