Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Supraventrikulární tachykardie v časném poporodním období - kazuistika
Alena Derbak, Jaroslav Hojny, Ladislav Rychtárik, Jiří Štětka
Actual Gyn 2016, 8, 1-5
Datum publikace: 2016-02-08
Manuscript ID: 0715025
Počet zobrazení: 13533
Abstrakt

Atrioventrikulární nodální re-entry tachykardie (AVNRT) je nejčastější formou supraventrikulární tachykardie (SVT), která se vyskytuje v těhotenství a po porodu. Nefarmakologická léčba zahrnuje použití dobře tolerovaných vagových manévrů (Valsalvův manévr, masáž karotid, ponoření obličeje do chladné vody). Adenosin a betablokátory jsou léky první linie k terminaci epizody SVT. Léčba těchto pacientek vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci gynekologa, internisty a intenzivisty. Ideálně by supraventrikulární dysrytmie měly být vyřešeny ještě před vlastní graviditou, například radiofrekvenční ablací. Symptomatická léčba malou dávkou betablokátoru je možná i v průběhu těhotenství.

Klíčová slova: těhotenství, srdeční dysrytmie, elektrokardiogram, antiarytmika, kardiopatie