Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 – 2013 (abstrakt z konference)
Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Antonín Šípek jr.
Actual Gyn 2015, 7, 8
Datum publikace: 2015-01-27
Manuscript ID: 0715007
Počet zobrazení: 8204
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce