Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Fetální MR CNS u poruch ventrální indukce (abstrakt z konference)
Blanka Prosová, Martin Kynčl, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík
Actual Gyn 2016, 8, 6
Datum publikace: 2016-02-08
Manuscript ID: 0816001
Počet zobrazení: 8703
Abstrakt

Abstrakt z 16. konference fetální medicíny konané 15. ledna 2016 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce