Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Extrakční vaginální operace ve FN Motol Praha 2007-2011: analýza dat
P. Hanulíková, H. Hrubantová, R. Vlk, T. Binder
Actual Gyn 2012, 4, 94-98
Datum publikace: 2012-10-29
Manuscript ID: 0412022
Počet zobrazení: 7235
Abstrakt

Cíl práce: analýza výsledků extrakčních vaginálních operací ve FN Motol v období let 2007 – 2011
Typ studie: Retrospektivní analýza
Soubor a metodika:  Analýza 341 vaginálních extrakčních porodů - frekvence využití jednotlivých instrumentů, indikace k jednotlivým extrakčním operacím, mateřské a neonatologické komplikace
Výsledky: V daném období stouplo využití extrakčních metod z 0,81 % na 3,55 %. Tento stoupající trend byl dán zejména zvyšující se frekvencí využití vakuumextraktoru (VEX). Na našem pracovišti se VEX do roku 2007 nepoužíval vůbec, v roce 2011 již tvořil 92 % všech extrakčních operací (nárůst z 0 % na 3,27 %, forceps pokles z 0,81 % na 0,28 %).
Indikační schéma k využití jednotlivých instrumentů se v průběhu let také změnilo, dominantou k využití forcepsu byla hypoxie, v roce 2011 při vzrůstající oblibě vakuumextraktoru tvořila právě hypoxie již 50 % indikací k jeho využití. Četnost poranění matky i novorozence byla nižší při použití vakuumextraktoru, kefalhematom novorozence v 7 % u VEXu a 13 % u forcepsu.
Závěr: V daném období došlo na našem pracovišti k celkovému zvýšení četnosti extrakčních porodů, a to zejména vlivem použití vakuumextraktoru. Vakuumextraktor je dle našich dat spojen s nižší mateřskou a novorozeneckou morbiditou. Neonatologické výsledky obou metod jsou srovnatelné, mírně však ve prospěch vakuumextraktoru. Výjimkou je jeho neúspěšné použití.

Klíčová slova: extrakční vaginální operace, forceps, vakuumextrakce, frekvence využití