Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?
Tereza Šmrhová-Kovács, Pavel Calda
Actual Gyn 2016,8, 34-37
Datum publikace: 2016-05-24
Manuscript ID: 0816010
Počet zobrazení: 11814
Abstrakt
Vážení těhotných při každé návštěvě těhotenské poradny je zaběhlý postup, obsažený dokonce v doporučeném postupu odborné gynekologicko-porodnické společnosti. Pokusili jsme se analyzovat dostupné informace a zhodnotit, zda je tento postup stále ještě odůvodněný. Dospěli jsme k závěru, že na základě dostupných dat nemá vážení těhotných při pravidelných kontrolách v těhotenství žádný klinický význam.
Klíčová slova: hmotnostní přírůstek v graviditě, komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí