Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

CIN 1-3 nebo low-grade a high-grade skvamózní léze? Pohled cytopatologa na aktuální návrhy změn v klasifikaci cervikálních prekanceróz.
Jaroslava Dušková
Actual Gyn 2014, 6, 48-51
Datum publikace: 2014-06-23
Manuscript ID: 0614020
Počet zobrazení: 6724
Abstrakt
Úkolem diagnostické terminologie v jakékoli morfologické metodě je poskytnutí jednoznačně interpretovatelné informace klinickému specialistovi tak, aby mohl zvolit adekvátní terapeutický postup. Cytologická klasifikace dysplastických změn na děložním hrdle se od původní Papanicolauovy pětistupňové postupně zjednodušila na dvoustupňovou. V histopatologické rovině hodnocení se rychle prosadila fúze kategorií CIN III a CIS, další vývoj je však v porovnání s cytopatologickým hodnocením pomalejší. Navrhovaná dvoustupňová klasifikace histopatologických lézí děložního hrdla nese v sobě potenciál zpřesněné komunikace klinika a patologa ve vyhodnocování cervikálních lézí a jejich následném ošetřování. V porovnání k předchozím je plně převoditelná. Zachovává si ovšem i předchozí omezení ve vyhodnocení základního histopatologického nálezu, zejména závislost na primárně reprezentativním vzorku. Hlubší porozumění procesům karcinogeneze děložního hrdla však rozšiřuje spektrum zpřesňujících prognostických markerů a možnosti individualizovaných léčebných postupů.
Klíčová slova: klasifikace cervikální dysplazie, high-grade a low-grade léze, CIN I - CIN III, třístupňová klasifikace cervikální dysplazie, dvoustupňová klasifikace cervikální dysplazie