Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Papilomavirové infekce v gynekologii
Alena Kubečková, Ondřej Kubeček, Jiří Špaček
Actual Gyn 2013, 5, 58-64
Datum publikace: 2013-10-23
Manuscript ID: 0513011
Počet zobrazení: 7012
Abstrakt

Lidské papilomaviry jsou v centru pozornosti jako původci mnoha benigních i maligních onemocnění ženského genitálu. V posledních desetiletích byl učiněn významný pokrok ve výzkumu v oblasti virové genetiky, etiopatogeneze, prevence a léčby papilomavirových infekcí. Výsledkem jsou informace, které umožnily zavedení nových metod v prevenci a diagnostice cervikálního karcinomu. Tento článek shrnuje aktuální poznatky o infekcích lidskými papilomaviry v gynekologii.

Klíčová slova: papilomavirové infekce, HPV, prekancerózy ženského genitálu, condylomata accuminata, karcinom děložního čípku