Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Stanovení placentární a mateřské stresové odpovědi u pacientek s těhotenskými komplikacemi prostřednictvím monitoringu mRNA hladin proteinů tepelného šoku (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Lenka Dvorakova, Katerina Kotlabova, Andrea Kestlerova, Lucie Hympanova, Veronika Novotna, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2015, 7, 2
Datum publikace: 2015-01-13
Manuscript ID: 0715002
Počet zobrazení: 10008
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce