Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Inverze dělohy po porodu - kazuistika
Iva Pešková
Actual Gyn 2015, 7, 12-14
Datum publikace: 2015-02-26
Manuscript ID: 0614043
Počet zobrazení: 14981
Abstrakt

Inverze dělohy je velmi závažnou a naštěstí poměrně vzácnou komplikací III. doby porodní. Jedná se o stav s vysokou mateřskou morbiditou i mortalitou, při němž může velmi snadno dojít ke vzniku život ohrožujícího krvácení, diseminované intravaskulární koagulopatie a rozvoji hemoragického a neurogenního šoku. V 50 % případů vzniká bez jakéhokoli rizikového faktoru. Tato kazuistika demonstruje tento akutní stav vzniklý při do té doby fyziologicky probíhajícím porodu a nastiňuje několik možností k řešení této urgentní situace včetně toho námi zvoleného - částečně úspěšný pokus o repozici dělohy vaginální cestou a následnou laparotomii.

Klíčová slova: inverze dělohy, komplikace, mateřská morbidita, peripartální život ohrožující krvácení