Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prvotrimestrální screening cirkulujících C19MC mikroRNA predikuje pozdější výskyt gestační hypertenze (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Jindrich Doucha, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2015, 7, 1
Datum publikace: 2015-01-13
Manuscript ID: 0715001
Počet zobrazení: 9083
Abstrakt

Abstrakt z 15. konference fetální medicíny konané 9. ledna 2015 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce