Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prvotrimestrálny kombinovaný skríning preeklampsie
Denisa Vojtaššáková, Štefan Vojtaššák
Actual Gyn 2021, 13, 9-16
Datum publikace: 2021-02-16
Manuscript ID: 1220021
Počet zobrazení: 10586
Abstrakt

Preeklampsia (PE) je jedna z najčastejších a najnebezpečnejších komplikácii tehotenstva. Vysoká mortalita a morbidita matky a plodu poukazujú na potrebu jej včasnej predikcie a prevencie. Množstvo rozsiahlych štúdii sa zameriava na včasný skríning preeklampsie, zamedzenie jej vzniku a úspešnú liečbu. Autorka článku počas dvojročnej praxe v Nadácií fetálnej medicíny v Londýne (The Fetal Medicine Foundation, FMF) pod vedením profesora Nicolaidesa sa podieľala na štúdiách SPREE, ASPRE a EVENTS, ktoré viedli k vytvoreniu nového manažmentu preeklampsie. Cieľom článku je predstaviť vývoj a výhody kombinovaného skríningu v 11. – 13.+6 gestačnom týždni na výpočet rizika preeklampsie. Doposiaľ hlavným výstupom prvotrimestrálneho skríningu boli riziká aneuploidií, ale v súčasnosti sa výpočet rizík rozšíril aj na tehotenské komplikácie ako sú preeklampsia, intrauterinná rastová reštrikcia a predčasný pôrod. Štúdia ASPRE ukázala efektivitu v preventívnom podávaní aspirínu 150 mg vo večerných hodinách pacientkam s vysokým rizikom PE od 12. do 36. týždňa gravidity. Tento rok FMF tím navrhol nové skríningové stratégie, ktoré závisia od toho, ktorý biomarker sa využíva (PAPP-A vs. PlGF). Najefektívnejší skríning preeklampsie je s využitím PlGF. Keďže sa rutinne v prvom trimestri odoberá PAPP-A pre skríning aneuploidií, z tohto dôvodu bolo v štúdiách sledované a potvrdené aj jeho využitie v rôznych kombináciách skríningových stratégií v snahe dosiahnuť porovnateľnú senzitivitu ako pri skríningu s PlGF. Ďalším nedávnym úspechom bolo vypracovanie prvotrimestrálneho kombinovaného skríningu preeklampsie u dvojčiat. 

Klíčová slova: prvotrimestrálny kombinovaný skríning, výpočet rizika preeklampsie, prevencia preeklampsie, skríningové stratégie s PAPP-A, skríning preeklampsie u dvojčiat