Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika
Pavel Calda, Miroslav Břešták, Antonín Šípek, Ladislav Machala
Actual Gyn 2016, 8, 26-28
Datum publikace: 2016-03-24
Manuscript ID: 0816016
Počet zobrazení: 18907
Abstrakt

Doporučený postup. Česká společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydává toto stanovisko v souvislosti s vyjádřeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími nadnárodními autoritami ohledně obav týkajících se infekce virem Zika. Byly vyjádřeny obavy ze souvislosti Zika virové infekce s mikrocefalií plodu, kterou lze diagnostikovat v těhotenství pouze ultrazvukovým vyšetřením. V současnosti je nejistota týkající se jak diagnostiky, tak souvislosti mezi Zika virovou infekcí a postižením plodu. Toto stanovisko nenahrazuje doporučení a stanoviska vydaná státními orgány, jako je Ministerstvo zdravotnictví a další, ale týká se výhradně možností prenatální diagnostiky mikrocefalie plodu a konzultování těhotných.

Klíčová slova: Zika virus, doporučený postup, stanovisko, prenatální diagnostika, ultrazvuk, Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ČSUPG ČLS JEP, mikrocefalie, Světová Zdravotnická Organizace WHO