Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Vliv obezity matky na výsledek těhotenství a další vývoj dítěte
Tereza Ulmannová, Ivana Špálová, Kateřina Štechová
Actual Gyn 2014, 6, 33-37
Datum publikace: 2014-03-28
Manuscript ID: 0513016
Počet zobrazení: 6822
Abstrakt

Obezita a nadváha se stávají velkým medicínským problémem současnosti. Komplikují a zhoršují prognózu mnoha situací včetně těhotenství. Tuková tkáň není jen pasivní zásobárna energie, ale produkuje též hormony a cytokiny, kterými ovlivňuje činnost celého organizmu. Obezita negativně působí nejen přímo na matku a její reprodukční zdraví, ale působí i na zdravotní stav a vývoj dítěte. Kromě dobře známých komplikací se začínají diskutovat i další otázky jako například neuropsychický vývoj dítěte nebo vliv na vyšší riziko rozvoje astmatu. Mnoho těchto negativních dopadů obezity je přičítáno prozánětlivému ladění organismu, které je s ní spojené.

Klíčová slova: obezita, nadváha, preeklampsie, astma, vrozené vývojové vady, neuropsychický vývoj