Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Těhotenství u ženy s vrozenou vývojovou vadou dělohy - uterus septus communicans cum cervix duplex et vagina septa
Daniela Krupičková
Actual Gyn 2019, 11, 14-17
Datum publikace: 2019-02-25
Manuscript ID: 1018004
Počet zobrazení: 17362
Abstrakt

Vrozené vývojové vady ženského genitálu vznikají na genetickém podkladě a během embryonálního vývoje. Mohou způsobovat neplodnost nebo komplikovat těhotenství. Referujeme vzácnou vrozenou vývojovou vadu genitálu (uterus septus communicans cum cervix duplex et vagina septa), při které lze otěhotnět, ale těhotenství je rizikové. Demonstrujeme důležitost přesného popisu vady pro sledování a zdárný průběh těhotenství, včetně načasování jeho bezpečného ukončení. Nerozpoznání této vady by mohlo mít fatální důsledky zejména pro plod.

Klíčová slova: vrozené vývojové vady genitálu, embryologie, těhotenství, uterus septus communicans