Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Třicet let od objevu genu cystické fibrózy: problematika stanovení penetrance variant u vzácných onemocnění je stále aktuální v oblasti molekulární diagnostiky (abstrakt z konference)
Milan Macek jr.
Actual Gyn 2020, 12, 1
Datum publikace: 2020-01-15
Manuscript ID: 1119012
Počet zobrazení: 6020
Abstrakt

Abstrakt z 20. celostátní konference fetální medicíny konané 17. ledna 2020 v Praze, Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce