Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Velmi nízký výskyt infekčních komplikací rodiček po císařském řezu při podávání antibiotické profylaxe po přerušení pupečníku (publikace v angličtině)
Miroslav Gregor
Actual Gyn 2021, 13, 36-42
Datum publikace: 2021-08-18
Manuscript ID: 1321006
Počet zobrazení: 3413
Abstrakt

Úvod: Optimální časování antibiotické profylaxe u žen podstupujících císařský řez je nejasné. Antibiotická profylaxe je prospěšná pro matku, ale v případě novorozence antibiotika podávaná před přerušením pupečníku mohou ovlivnit jeho střevní bakteriální flóru a mít dopad na funkci jeho imunitního systému. Navíc antibiotická profylaxe může vést ke zvýšení bakteriální rezistence. Tato studie hodnotí efekt antibiotické profylaxe na výskyt infekčních komplikací po císařském řezu u rodiček, u nichž byla antibiotická profylaxe podána až po přerušení pupečníku. 

Metody: Prospektivní studie zahrnující rodičky, které podstoupily císařský řez od ledna do června 2013 v perinatologickém centru v České republice. Studie byla provedena v souladu s kritérii CDC (Center for Disease Control and Prevention) včetně sledování 30 dní po operaci. 

Výsledky: 10 pacientek (3,3 %) mělo infekční komplikaci po císařském řezu. 9 infekcí bylo v místě operační rány (SSI – surgical site infection) a 1 infekce byla mimo operační ránu (non-SSI). Mezi SSIs byly 4 povrchové, žádná hluboká a 5 infekcí orgánu/prostoru. 80 % všech infekcí bylo diagnostikováno po propuštění z nemocnice. 1 rodička se uzdravila bez antibiotik, 7 rodiček s pomocí antibiotik a 2 rodičky vyžadovaly kromě antibiotik ještě reoperaci. 

Závěr: V naší studii antibiotická profylaxe podávaná po přerušení pupečníku byla dostatečně účinná pro matku a současně bezpečná pro novorozence. 

Klíčová slova: infekce po císařském řezu, antibiotická profylaxe, antibiotická rezistence