Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Současný pohled na abnormální děložní krvácení
Michael Fanta
Actual Gyn 2012, 4, 77-80
Datum publikace: 2012-10-01
Manuscript ID: 0412012
Počet zobrazení: 9298
Abstrakt

Cíl:  Článek předkládá současný pohled na nomenklaturu, diferenciální diagnózu a léčbu abnormálního děložního krvácení (AUB).
Metodika a výsledky: Abnormální děložní krvácení je častým onemocněním žen ve fertilním věku, prevalence se pohybuje mezi 9-20 %. Terminologie je v případě AUB inkonzistentní. FIGO předkládá novou klasifikaci zohledňující příčiny AUB.  K dispozici jsou farmakologické hormonální, nehormonální a chirurgické metody léčby. Řada terapeutických modalit je užívána tzv. „off-label“.
Závěr:  AUB znamená diagnózu s výraznými dopady na celkový pocit zdraví, včetně sociálního, a vlivem na kvalitu života žen v reprodukčním věku. Léčba AUB by měla být individualizovaná, se zohledněním fertilních plánů a dopady na sociální zdraví a kvalitu života.

Klíčová slova: abnormální děložní krvácení (AUB), gestageny, kombinovaná hormonální antikoncepce, LNG-IUS