Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Jak postupovat v prevenci RhD aloimunizace v těhotenství
Pavel Calda, Pavel Čepický
Actual Gyn 2009, 1, 61-63
Datum publikace: 2009-10-15
Manuscript ID: 0109013
Počet zobrazení: 7532


Review article

Abstract

Hemolytic disease of the newborn causes severe fetal and neonatal mortality and morbidity. Highest risk of alloimmunization is in connection with delivery/labour and/or intrauterine invasive procedures during pregnancy. Alloimmunization of Rh-D negative mothers can be prevented in most cases with administration of anti-D imunoglobulin. Today we have no effective treatment for women where alloimmunization has already developed. Alloimmunization can prevent the women from further reproduction. This paper presents guidelines for anti-D administration in pregnancy.

Key words: alloimmunization, anti-D prophylaxis, guidelines, pregnancyPřehledový článek

Abstrakt

Hemolytické onemocnění novorozence je závažnou příčinou fetální a neonatální mortality a morbidity. Nejvyšší riziko imunizace těhotné ženy nastává v souvislosti s porodem a/nebo nitroděložními zákroky během těhotenství. Imunizaci lze ve velké většině případů u RhD negativních matek zabránit včasným podáním anti-D imunoglobulinu. Pokud došlo u ženy k imunizaci, nelze jí v současnosti dostupnými metodami vyléčit, a imunizace svým trvalým charakterem může ženě zabránit v reprodukci. Toto doporučení formalizuje způsob a dávky podávání anti-D imunoglobulinu v těhotenství.

Klíčová slova: anti-D, prevence, profylaxe, aloimunizace, těhotenství, screening, doporučený postup