Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Afázie po porodu jako první známka roztroušené sklerózy (publikace v angličtině)
Petr Hubka
Actual Gyn 2022, 14, 38-40
Datum publikace: 2022-06-09
Manuscript ID: 1422013
Počet zobrazení: 1289
Abstrakt

Tato kazuistika popisuje afázii po spontánním porodu u 39leté pacientky v termínu jako první známku roztroušené sklerózy. Časné poporodní období bylo komplikováno hypotonií dělohy a anémií.

Třetí den po porodu pacientka trpěla neklidem, dysfázií a poruchou rovnováhy. Pracovní diagnóza byla ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) neznámé délky a bylo provedeno CT vyšetření. V průběhu dne pacientka měla tranzitorní mydriázu levého oka a její stav progredoval do těžké dysfázie až afázie spolu s vyšší dráždivostí na pravé straně. Přestože CT neukázalo žádné změny ve smyslu krvácení, avšak ani patrnou okluzi, nejpravděpodobnější diagnóza neurologa zůstala iCMP. Nález byl konzultován se superspecializovaným pracovištěm a byl doporučen konzervativní postup.

Následující den pro afázii bylo provedeno vyšetření MRI a v sekvencích T2 a FLAIR (FLuid Attenuated Inversion Recovery) byly popsány hypersignální okrsky v bílé hmotě kolem postranních komor a corpus callosum.

Bylo vysloveno podezření na roztroušenou sklerózu a provedena lumbální punkce. Současně byla zahájena kortikoterapie. V punktátu byl nález zvýšených interleukinů 8 a 6, bez záchytu specifického agens.

Tato kazuistika demonstruje záludnost roztroušené sklerózy, která se může prezentovat jako cévní mozková příhoda. Tento stav je poměrně vzácný – kolem 2 % případů a afázie je ještě vzácnější projev.

Dle našeho vědomí je toto první popsaný případ akutní afázie budící dojem cévní mozkové příhody jako prvního projevu roztroušené sklerózy.

Klíčová slova: afázie, roztroušená skleróza, těhotenské komplikace